Ledenadministratie

Staat u ingeschreven als parochiaan in de parochie dan kunt u een email sturen naar secretariaat@bonifatiusparochie.info voor het melden van:
-    de geboorte van een kind
-    een verhuizing
-    een overlijden
-    het aanvragen van een parochieblad

HOME