Werkgroep Beroun

De H. Bonifatiusparochie onderhoudt contacten met de H. Jakobparochie in het Tsjechische Beroun. Deze samenwerking vloeit voort uit de stedenband die de gemeente Rijswijk met die plaats in 1989 is aangegaan. Over en weer hebben er tal van uitwisselingen plaatsgevonden. Parochianen, koren en solisten geven bij deze wederzijdse bezoeken een extra internationale dimensie aan deze parochies.

 

HOME