Kerk van de H. Bonifatius

 

 

 

Vieringen rond Kerstmis

1e zondag na Kerstmis

zaterdag 29 december, 16:30 uur: Martinuskerk, Voorburg, Communieviering, Gebedsleider Pinkse, Samenzang, organist.

zondag 30 december, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Eucharistieviering, Kapelaan Huntjens, Resonet in Laudibus.

zondag 30 december, 11:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, Kapelaan van Deelen, Samenzang.

dinsdag 1 januari, 11:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, Kapelaan Huntjens, Gerardus Majellakoor.

woensdag 2 januari9:30 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering.

vrijdag 4 januari9:30 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering.

zaterdag 5 januari, 16:30 uur: Martinuskerk, Voorburg, Eucharistieviering, Pastoor Bakker & diaken Tolsma, Schola Cum Jubilo.

zondag 6 januari, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Eucharistieviering, Kapelaan Huntjens, Resonet in Laudibus.

zondag 6 januari, 11:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, Kapelaan van Deelen, Schola Cantorum.

zondag 6 januari, 15:30 uur: Martinuskerk, Voorburg, Kapelaan Huntjens, Vertelviering kinderen 0-7 jaar en (groot)ouders.

Wij bidden voor onze parochie voor het welzijn van onze parochie, en van onze zusterparochies in de Federatie Vlietstreek, Sint Maarten en Trinitas. In deze gemeenschap bidden wij voor: 

zondag 30 december: Lucia Pham Tie Nee en overleden familie, Jeanne van der Zalm en overleden familie, Clara Maria van Straaten en Sjoerd Stoelinga, Ans Kurvers, Emeritus pastoor Wim van der Ende, uit dankbaarheid.

dinsdag 1 januari: Lucia Pham Tie Nee en overleden familie, Jeanne van der Zalm en overleden familie, Clara Maria van Straaten en Sjoerd Stoelinga, Ans Kurvers, Emeritus pastoor Wim van der Ende, Martinus en Jacoba Visscher-van Dijk.

In deze gemeenschap bidden wij in het bijzonder voor de mensen uit ons midden die ziek zijn: om kracht en goede moed. En wij bidden ook voor hen die voor de zieken zorgen.

Wij bidden voor hen die onlangs zijn overleden. Wij noemen bij naam: Jeanne van der Sman-Persoon, Margaretha Slootweg-Holtkamp, Maria van der Kolk-van Velzen, Ben Oremus, Frans Giezeman.

Dat zij mogen rusten in vrede. Wij bidden ook voor de nabestaanden die met een lege plaats achterblijven.

De collecte is bestemd voor het werk van onze parochie. Met uw gaven in natura helpt u onze medemens in nood. Heel hartelijk dank voor uw bijdrage! Na deze viering is er een deurcollecte voor het jongerenwerk.

Mededelingen:

Op nieuwjaarsdag is de viering  om 11.00 uur

Zie ook het overzicht Vieringen rond Kerstmis in de Bonifatiusparochie.

De website van de Bonifatiusparochie wordt in zijn huidige vorm na 14 jaar opgeheven en binnenkort zult u, als u naar www.bonifatiusparochie.info gaat, worden doorgelinkt naar www.rkvlietstreek.nl

HOME