Kerk van de H. Bonifatius

 

 

 

Afscheid Pastor Ingrid van der Aart op 2 september

Kerkproeverij 2018

24e zondag van Pasen

vrijdag 14 september9:30 uur: Kruisverheffing, Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, Kapelaan Huntjens.

zaterdag 15 september, 16:30 uur: Martinuskerk, Voorburg, Eucharistieviering, Kapelaan van Deelen & diaken Tolsma, samenzang, organist, deurcollecte voor PAX.

zondag 16 september, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Eucharistieviering, Pastoor Bakker & diaken Tolsma, Gerardus Majellakoor, 2e collecte voor (ex)gedetineerden.

zondag 16 september, 11:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, Kapelaan Huntjens, Samenzang, 2e collecte voor (ex)gedetineerden, na afloop koffie.

maandag 17 september, 19:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Rozenkrans, aansluitend Eucharistieviering.

dinsdag 18 september, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Eucharistieviering.

woensdag 19 september9:30 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering.

vrijdag 21 september9:30 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering.

zaterdag 22 september, 16:30 uur: Martinuskerk, Voorburg, Eucharistieviering, Kapelaan Huntjens, samenzang.

zondag 23 september, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Eucharistieviering, Kapelaan Huntjens, Barina.

zondag 23 september, 11:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, Kapelaan van Deelen, Koorschool.

zondag 23 september, 13:00 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Eucharistieviering, Paters SVD, Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap.

Wij bidden voor onze parochie voor het welzijn van onze parochie, en van onze zusterparochies in de Federatie Vlietstreek, Sint Maarten en Trinitas. In deze gemeenschap bidden wij voor: Adriaan van Dijken Bep van Dijk-Warmerdam, Aad en Alie van Loenen-Berk, Robert Pawelec, overleden familie Ammerlaan-Olsthoorn, Annie Verlaan-Corner, Martinus en Jacoba Visscher-van Dijk, overleden ouders Permentier-van Kruining, Guus Permentier.

In deze gemeenschap bidden wij in het bijzonder voor de mensen uit ons midden die ziek zijn: om kracht en goede moed. En wij bidden ook voor hen die voor de zieken zorgen.

Wij bidden voor hen die onlangs zijn overleden. Wij noemen bij naam: Hein van der Schoot, Marie-Jose Dorsman-van Loon, Araldo Caster, Wim de Heer.

Dat zij mogen rusten in vrede. Wij bidden ook voor de nabestaanden die met een lege plaats achterblijven.

De collecte is bestemd voor het werk van onze parochie. Met uw gaven in natura helpt u onze medemens in nood. Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

Mededelingen:

Elke maandagavond wordt in de Benedictus en Bernadettekerk in de Jeroenkapel de rozenkrans gebeden. Het rozenkransgebed begint om half acht met aansluitend een Eucharistieviering, iedereen is van harte welkom.

Met anderen op zoek gaan naar de zin van het leven. Dat doe je met de Alpha-cursus. In circa 10 avonden Ontmoeten-Vragen-Ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt. Je bent welkom op de info-avond op woensdag 12 september in de Maartenszaal van de St, Martinuskerk in Voorburg. Achter in de kerk is info materiaal aanwezig.

Zondag 16 september is er na de viering een 2e collecte voor (ex) gedetineerden.

Binnenkort is er in deze kerk weer de jaarlijkse ziekenzalving. U kunt zich hiervoor opgeven bij het parochiesecretariaat onder vermelding van het aantal personen en eventuele hulp bij vervoer.

Na deze viering is er gelegenheid voor een kopje koffie of thee achter in de kerk. Drinkt U ook gezellig een kopje mee?

HOME