Kerk van de H. Bonifatius

 

 

 

14 januari: Delfts Symphonie Orkest

 

Kerk aan de Vliet: parochieblad, nr. 6,  december 2017 - februari 2018

2e zondag door het jaar

zaterdag 13 januari, 16:30 uur: Martinuskerk, Voorburg, Eucharistieviering, Pastor van Eijk, Samenzang, organist.

zaterdag 13 januari, 18:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, Oosterse Ritus, R.K. Oekraiense gemeenschap, Besnijdenis Johannes de Doper.

zondag 14 januari, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Eucharistieviering, Pastoor van Deelen, Resonet in Laudibus.

zondag 14 januari, 11:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, Pastoor van Deelen, Gloria Deo (Latijn).

dinsdag 16 januari, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Eucharistieviering.

vrijdag 19 januari, 9:30 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering.

zaterdag 20 januari, 16:30 uur: Martinuskerk, Voorburg, Eucharistieviering, Pastoor Bakker & diaken Tolsma, Schola.

zondag 21 januari, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Communieviering, Pastor van der Aart, Barina.

zondag 21 januari, 11:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, Pastoor Bakker & diaken Huntjens, Gloria Deo (Ned.).

Wij bidden voor onze parochie voor het welzijn van onze parochie, en van onze zusterparochies in de Federatie Vlietstreek, Sint Maarten en Trinitas. In deze gemeenschap bidden wij voor: Miep Hauser-Buning, Adriaan van Dijk en Bep van Dijk-Warmerdam, overleden leden van de familie Koot-Beliën, Anna Dolkens-Immerechts, en Christien Witteman-Bentvelzen, die een jaar geleden zijn overleden.

In deze gemeenschap bidden wij in het bijzonder voor de mensen uit ons midden die ziek zijn: om kracht en goede moed.

En wij bidden ook voor hen die voor de zieken zorgen.

Wij bidden voor hen die onlangs zijn overleden. Wij noemen bij naam: Annie de Haas, Ans Alders, Mevr. Zegers-Rewinkel.

Dat zij mogen rusten in vrede. Wij bidden ook voor de nabestaanden die met een lege plaats achterblijven.

De  collecte is bestemd voor het werk van onze parochie. Met uw gaven in natura helpt u onze medemens in nood. Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

Mededelingen:

Op zondag 14 januari is er, in het kader van Muziek in de Bonifatius, een concert van het Delfts Symphonie Orkest. Dit wordt geopend door onze burgemeester, de heer Michiel Bezuijen. Het Delfts Symphonie Orkest, o.l.v. Peter Gaasterland, speelt werken van Ludwig van Beethoven en Amadeus Mozart. Het concert begint om 15:00 uur en de toegang is gratis.

Donderdag 18 januari a.s. om 20.00 uur is er een bijeenkomst voor u georganiseerd over de laatste ontwikkelingen binnen onze federatie op bestuurlijk niveau. Over concrete vragen naar de plaatselijke parochiegemeenschap, om met elkaar in gesprek te gaan, over wat ons ter harte gaat als parochianen. U bent van harte welkom in de Lucaszaal.

.

HOME