Kerk van de H. Bonifatius

 

 

 

 

15 augustus: Maria Tenhemelopneming

 

19e zondag van Pasen

zaterdag 11 augustus, 16:30 uur: Martinuskerk, Voorburg, Eucharistieviering, Pastoor Bakker, Samenzang.

zondag 12 augustus, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Eucharistieviering, Kapelaan van Deelen, Samenzang.

zondag 12 augustus, 11:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, Kapelaan Huntjens, Samenzang, na afloop koffie.

zondag 12 augustus, 13:00 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Eucharistieviering, Paters SVD, Viering van Indonesische Katholieke

maandag 13 augustus, 19:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Rozenkrans, aansluitend Eucharistieviering.

dinsdag 14 augustus, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Communieviering.

woensdag 15 augustus, 9:30 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering.

vrijdag 17 augustus, 9:30 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering.

zaterdag 18 augustus, 16:30 uur: Martinuskerk, Voorburg, Eucharistieviering, Kapelaan Huntjens en diaken Tolsma, Samenzang.

zondag 19 augustus, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Communieviering, Pastor van der Aart, Samenzang.

zondag 19 augustus, 11:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, Kapelaan van Deelen, Gerardus Majellakoor.

zondag 19 augustus, 13:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, R.K. Oekrainse Gemeenschap, Oosterse Ritus.

Wij bidden voor onze parochie voor het welzijn van onze parochie, en van onze zusterparochies in de Federatie Vlietstreek, Sint Maarten en Trinitas. In deze gemeenschap bidden wij voor: Ine van der Kleij-Hendriks, uit dankbaarheid bij een 92e verjaardag, ter nagedachtenis aan Peter Nederpelt, Bep van Dijk-Warmerdam, die een jaar geleden is overleden.

In deze gemeenschap bidden wij in het bijzonder voor de mensen uit ons midden die ziek zijn: om kracht en goede moed. En wij bidden ook voor hen die voor de zieken zorgen.

Wij bidden voor hen die onlangs zijn overleden. Wij noemen bij naam: Henk van Hettema, Jo Brouwers-Fasel, Ria Hulst-van der Meulen.

Dat zij mogen rusten in vrede. Wij bidden ook voor de nabestaanden die met een lege plaats achterblijven.

De collecte is bestemd voor het werk van onze parochie. Met uw gaven in natura helpt u onze medemens in nood. Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

Mededelingen:

Elke maandagavond wordt in de Benedictus en Bernadettekerk in de Jeroenkapel de rozenkrans gebeden. Het rozenkransgebed begint om half acht met aansluitend een Eucharistieviering, iedereen is van harte welkom.

Met anderen op zoek gaan naar de zin van het leven. Dat doe je met de Alpha-cursus. In circa 10 avonden Ontmoeten-Vragen-Ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt. Je bent welkom op de info-avond op 12 september  in de Maartenszaal van de St, Martinuskerk in Voorburg. Achter in de kerk is info materiaal aanwezig.

Na deze viering is er gelegenheid voor en kopje koffie of thee achter in de kerk. Blijft u ook een kopje mee drinken?

HOME