Kerk van de H. Bonifatius

 

 

 

 

Kerk aan de Vliet: parochieblad, nr. 6,  december 2017 - februari 2018

4e zondag in de Veertigdagentijd

Halfvasten

zaterdag 10 maart, 16:30 uur: Martinuskerk, Voorburg, Eucharistieviering, Pastor Van Eijk, Zanggroep, na afloop vastensoep.

zondag 11 maart, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Eucharistieviering, Pastoor van Deelen, Resonet in Laudibus.

zondag 11 maart, 11:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, Pastoor van Deelen, Gloria Deo (Latijn).

zondag 11 maart, 13:00 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Eucharistieviering, Paters SVD, Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap.

zondag 11 maart, 13:00 uur: Bonifatiuskerk, Dopen, Diaken Tolsma.

zondag 11 maart, 15:30 uur: Martinuskerk, Voorburg, Gebedsdienst, Diaken Huntjens, Vertelviering kinderen 0-7 jaar en (groot)ouders.

dinsdag 13 maart, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, gebedsdienst.

vrijdag 16 maart, 9:30 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering.

zaterdag 17 maart, 16:30 uur: Martinuskerk, Voorburg, Eucharistieviering, Pastor Bakker, Samenzang, na afloop vastensoep.

zondag 18 maart, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Eucharistieviering, Diaken Tolsma, Barina, hoofdcollecte voor PCI.

zondag 18 maart, 11:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, Pastoor van Deelen en Diaken Tolsma, Gloria Deo (Ned), hoofdcollecte voor PCI.

Wij bidden voor onze parochie voor het welzijn van onze parochie, en van onze zusterparochies in de Federatie Vlietstreek, Sint Maarten en Trinitas. In deze gemeenschap bidden wij voor: Adriaan van Dijk en Bep van Dijk-Warmerdam, voor een jarige zus.

In deze gemeenschap bidden wij in het bijzonder voor de mensen uit ons midden die ziek zijn: om kracht en goede moed.

En wij bidden ook voor hen die voor de zieken zorgen.

Wij bidden voor hen die onlangs zijn overleden. Wij noemen bij naam: Sientje Ravensbergen-Grob, Jos Strik.

Dat zij mogen rusten in vrede. Wij bidden ook voor de nabestaanden die met een lege plaats achterblijven.

De  collecte is bestemd voor het werk van onze parochie. Met uw gaven in natura helpt u onze medemens in nood. Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

Mededelingen:

Lezersonderzoek Kerk aan de Vliet. Zoals u in Kerk aan de Vliet kunt lezen bent u in de gelegenheid uw mening te geven over ons parochieblad. Het liefst doet u dat via internet op de wijze die is aangegeven.(Op de website kto4mkb.nl/onderzoeken  kunt u de vragenlijst invullen. Hier selecteert u "onderzoek E" door op "starten" te klikken. Het wachtwoord is: Vlietstreek.) Als dat te lastig is kan het ook op papier. De vragenlijst vindt u achter in de kerk. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Op zondag 11 maartvindt om half 4 de vertelviering voor de allerkleinsten plaats in de Sint Martinuskerk te Voorburg. Deze kindervertelviering staat in het teken van de Veertigdagentijd en wordt het verhaal van Jona in de walvis verteld. Alle ouders en grootouders van onze 0 tot 7-jarige kinderen zijn van harte uitgenodigd om tesamen met onze allerkleinsten een mooie viering te beleven.

In de veertigdagentijd is er in de Martinuskerk elke woensdagavond een viering om half acht met om acht uur een inleiding in de Maartenszaal. Dit jaar is het thema: Biddend op weg naar Pasen. Op 14 maart geeft Frans Remery een inkijkje in het Vastenactieproject van Jacintha van Lijck. De gebedsviering en de bijeenkomst in de Maartenszaal kunnen ook los van elkaar worden bijgewoond.

Volgende zondag 18 maart is er, in het kader van Muziek in de Bonifatius, een Passieconcert door Musica Sacra. Het concert begint om 15:00 uur en de toegang is gratis.

Volgende week is de collecte bestemd voor de P.C.I.

Na deze viering is er gelegenheid voor een kopje koffie of thee achter in de kerk.

HOME