Kerk van de H. Bonifatius

 

 

 

8 december: Maria Onbevlekt Ontvangen

9 december: Lunchconcert met "Loubistok"

2e zondag van de Advent

zaterdag 8 december, 9:30 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, Kapelaan Huntjens, Maria Onbevlekt Ontvangen.

zaterdag 8 december, 16:30 uur: Martinuskerk, Voorburg, Eucharistieviering, Kapelaan Huntjens, Samenzang, organist.

zondag 9 december, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Eucharistieviering, Kapelaan Huntjens, Resonet in Laudibus.

zondag 9 december, 11:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, Kapelaan Huntjens, Gloria Deo (Ned).

zondag 9 december, 13:00 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Eucharistieviering van Indonesische Katholieke Gemeenschap, Paters SVD.

zondag 9 december, 13:30 uur: Bonifatiuskerk, Lunchconcert met Oekrains Ensemble "Loubistok" van 13:30 - 14:30 uur.

maandag 10 december, 18:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Rozenkrans, aansluitend Eucharistieviering.

dinsdag 11 december, 10:00 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Eucharistieviering(KBO).

woensdag 12 december9:30 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering.

vrijdag 14 december9:30 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering.

zaterdag 15 december, 16:30 uur: Martinuskerk, Voorburg, Eucharistieviering, Pastoor Bakker, Schola Cum Jubilo, deurcollecte Adventsactie.

zondag 16 december, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Eucharistieviering, Kapelaan Huntjens, Resonet in Laudibus, hoofdcollecte voor PCI.

zondag 16 december, 11:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, Kapelaan Huntjens, Gloria Deo (Latijn), hoofdcollecte voor PCI, na afloop koffie.

Wij bidden voor onze parochie voor het welzijn van onze parochie, en van onze zusterparochies in de Federatie Vlietstreek, Sint Maarten en Trinitas. In deze gemeenschap bidden wij voor: Carla Mulder-Hofman, Harry en Riet de Natris, Lucia Pham Tie Ne en overleden familie, Nico Verlaan, Anna Gieskes.

In deze gemeenschap bidden wij in het bijzonder voor de mensen uit ons midden die ziek zijn: om kracht en goede moed. En wij bidden ook voor hen die voor de zieken zorgen.

Wij bidden voor hen die onlangs zijn overleden. Wij noemen bij naam: Denise van Nassau-van Oers, Thea de Graaf-Lausberg, Susanna de Jong-Hofstede, diaken Flip van Ruyven, Jeanne van der Sman-Persoon.

Dat zij mogen rusten in vrede. Wij bidden ook voor de nabestaanden die met een lege plaats achterblijven.

De collecte is bestemd voor het werk van onze parochie. Met uw gaven in natura helpt u onze medemens in nood. Heel hartelijk dank voor uw bijdrage! Na deze viering is er een deurcollecte voor het jongerenwerk.

Mededelingen:

Zaterdag 8 december op Maria Onbevlekte Ontvangenis is er om negen uur een eucharistieviering met rozenkrans gebed.

De bezorgers van het parochieblad wordt verzocht deze a.s. dinsdag 11 december op te komen halen tussen 09.30  en 12.30 uur bij het parochiesecretariaat.

Volgende week zondag 16 december is de  collecte  in zijn geheel bestemd voor de P.C.I.

Kerstavondviering om 19.00 uur in deze kerk. Deze viering is een laagdrempelige viering voor de jongere generatie van onze parochie, die wordt voorgegaan door de gebedsleiders Emile en Yvonne Verviers-Beker. In deze woordviering is veel ruimte en aandacht v￲ en medewerking door de kinderen. Er is in het Pastorale team besloten om in deze viering van 19.00 uur geen H.Communie uit te reiken. Op dezelfde kerstavond zullen er binnen de parochie drie Eucharistieviering zijn, waaronder om 21.00 uur in deze Benedictus en Bernadettekerk.

Zie ook het overzicht Vieringen rond Kerstmis in de Bonifatiusparochie.

De website van de Bonifatiusparochie wordt in zijn huidige vorm na 14 jaar opgeheven en binnenkort zult u, als u naar www.bonifatiusparochie.info gaat, worden doorgelinkt naar www.rkvlietstreek.nl

HOME