Kerk van de H. Bonifatius

 

 

 

Oktober: Rozenkransmaand

27e zondag van Pasen

zaterdag 6 oktober, 16:30 uur: Martinuskerk, Voorburg, Eucharistieviering, Kapelaan Huntjens & diaken Tolsma, zanggroep.

zaterdag 6 oktober, 19:00 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Gebedsviering, Gebedsleiders Verviers & Beker.

zondag 7 oktober, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Eucharistieviering, Kapelaan van Deelen, Resonet in Laudibus.

zondag 7 oktober, 11:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, Pastoor Bakker & diaken Tolsma, Schola Cantorum, na afloop koffie.

zondag 7 oktober, 13:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, R.K. Oekraiense gemeenschap, Oosterse Ritus.

maandag 8 oktober, 19:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Rozenkrans, aansluitend Eucharistieviering.

dinsdag 9 oktober, 10:00 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Eucharistieviering(KBO).

woensdag 10 oktober9:30 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering.

vrijdag 12 oktober9:30 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering.

zaterdag 13 oktober, 16:30 uur: Martinuskerk, Voorburg, Eucharistieviering, Kapelaan Huntjens, Schola Cum Jubilo.

zondag 14 oktober, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Eucharistieviering, Kapelaan Huntjens, Barina.

zondag 14 oktober, 11:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, Kapelaan van Deelen, Koorschool.

zondag 14 oktober, 13:00 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Eucharistieviering van Indonesische Katholieke Gemeenschap, Paters SVD.

Wij bidden voor onze parochie voor het welzijn van onze parochie, en van onze zusterparochies in de Federatie Vlietstreek, Sint Maarten en Trinitas. In deze gemeenschap bidden wij voor: overleden leden van de familie Koot-Belien, overleden familie Ammerlaan-Olsthoorn, Bert Klaasman, die een jaar geleden is overleden.

In deze gemeenschap bidden wij in het bijzonder voor de mensen uit ons midden die ziek zijn: om kracht en goede moed. En wij bidden ook voor hen die voor de zieken zorgen.

Wij bidden voor hen die onlangs zijn overleden. Wij noemen bij naam: Phil den Reijer-van der Struijk, Willy Hulsing-Bouman, Annie Bovenlander-Kampert, Wil Grundeker.

Dat zij mogen rusten in vrede. Wij bidden ook voor de nabestaanden die met een lege plaats achterblijven.

De collecte is bestemd voor het werk van onze parochie. Met uw gaven in natura helpt u onze medemens in nood. Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

Mededelingen:

Oktober: Rozenkransmaand

In oktober wordt op alle weekdagen in twee van onze kerken de Rozenkrans gebeden. In de H. Bonifatius gebeurt dit om 19.30 uur in de pastorie en in de HH. Petrus en Paulus om 19.00 uur.

Eens per week wordt de Rozenkrans gebeden in de HH. Benedictus en Bernadette op maandag om 19.30 uur en in de St. Martinus op woensdag om 12.20 uur.

Aankomende dinsdag 9 oktober is er in de Benedictus en Bernadettekerk om 10 uur een Eucharistieviering voor leden van de KBO. Niet leden zijn uiteraard ook welkom. De viering van half 10 komt dan te vervallen.

Op dinsdag 16 oktober is er in deze kerk de Ziekenzalving. U kunt zich hiervoor opgeven bij het parochiesecretariaat,  070-3992416. onder vermelding van het aantal personen en eventueel gewenste hulp bij vervoer. Wij hopen velen van u te ontmoeten, mede namens de contactgroep zieken - en ouderen. En de werkgroep Volwassenenpastoraat.

Namens Saskia van Winden- van der Pol, pastoraal werker met het taakveld Vormselkatechese in de parochies aan de Vliet vraag ik graag even uw aandacht voor het vormsel. In het najaar start er weer een nieuwe vormselgroep. Wilt U hier meer over weten, dan nodigen wij de ouders van harte uit op de informatieavond. Deze wordt gehouden op woensdag 17 oktober van 20.00 tot 21.30 uur in de St. Martinuskerk in Voorburg en is bestemd voor alle Vlietstreekparochianen met kinderen in groep 8. Tijdens de bijeenkomsten van het vormselproject kunnen jongeren in een vertrouwde omgeving met hun leeftijdsgenoten praten over -en groeien in het geloof.  Een vormingsproces van drie jaren waarbij uiteindelijk de stap naar het sacrament van het Heilig Vormsel kan worden gezet. Het aanmeldtraject voor dit driejarige project van de parochies aan de Vliet is inmiddels gestart. Verdere informatie vindt u achter in de kerk. Het is ook mogelijk u aan te melden via de website van RKVlietstreek.

Volgende week zondag 14 oktober is erin het kader van "Muziek in de Bonifatius" een concert door Hanneke Rouw. Gespeeld wordt het celloconcert van Rachmaninoff. Het concert begint om 15:00 uur en de toegang is gratis.

Na deze viering is er gelegenheid voor een kopje koffie of thee achter in de kerk. Drinkt u ook een kopje mee.

HOME