Kerk van de H. Bonifatius

 

 

 

14 januari: Delfts Symphonie Orkest

 

Kerk aan de Vliet: parochieblad, nr. 6,  december 2017 - februari 2018

Feest van de H. Driekoningen

zaterdag 6 januari, 16:30 uur: Martinuskerk, Voorburg, Eucharistieviering, Pastoor Bakker & dkn Huntjens, Zanggroep.

zaterdag 6 januari, 18:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, Oosterse Ritus, R.K. Oekraiense gemeenschap, Openbaring van de Heer.

zaterdag 6 januari, 19:00 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Communieviering, Gebedsleiders Verviers & Beker.

zondag 7 januari, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Communieviering, Pastor van der Aart, Resonet in Laudibus.

zondag 7 januari, 9:30 uur: Martinuskerk, Voorburg, Eucharistieviering, Pastoor Bakker & dkn Huntjens, St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier.

zondag 7 januari, 11:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, Pastoor van Deelen & diaken Tolsma, Schola Cantorum.

dinsdag 9 januari, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Communieviering.

vrijdag 12 januari, 9:30 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering.

zaterdag 13 januari, 16:30 uur: Martinuskerk, Voorburg, Eucharistieviering, Pastor van Eijk, Samenzang, organist.

zaterdag 13 januari, 18:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, Oosterse Ritus, R.K. Oekraiense gemeenschap, Besnijdenis Johannes de Doper.

zondag 14 januari, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Eucharistieviering, Pastoor van Deelen, Resonet in Laudibus.

zondag 14 januari, 11:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, Pastoor van Deelen, Gloria Deo (Latijn).

Wij bidden voor onze parochie voor het welzijn van onze parochie, en van onze zusterparochies in de Federatie Vlietstreek, Sint Maarten en Trinitas. In deze gemeenschap bidden wij voor: Martinus en Jacoba Visscher-van Dijk.

In deze gemeenschap bidden wij in het bijzonder voor de mensen uit ons midden die ziek zijn: om kracht en goede moed.

En wij bidden ook voor hen die voor de zieken zorgen.

Wij bidden voor hen die onlangs zijn overleden. Wij noemen bij naam: Emeritus pastoor Wim van den Ende, Annie de Haas.

Dat zij mogen rusten in vrede. Wij bidden ook voor de nabestaanden die met een lege plaats achterblijven.

De  collecte is bestemd voor het werk van onze parochie. Met uw gaven in natura helpt u onze medemens in nood. Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

Mededelingen:

Op zondag 7 januari is er om 15.30 uur in de Sint Martinuskerk in Voorburg voor kinderen van 0-7 jaar en hun (groot)ouders een Kindervertelviering in het kader van Driekoningen.

Op zondag 14 januari is er, in het kader van Muziek in de Bonifatius, een concert van het Delfts Symphonie Orkest. Het concert begint om 15:00 uur en de toegang is gratis.

HOME