Kerk van de H. Bonifatius

 

 

 

 

 

 

 

Kerk aan de Vliet, nummer 2

 

6e zondag van Pasen

zaterdag 5 mei, 16:30 uur: Martinuskerk, Voorburg, Eucharistieviering, Pastoor Bakker, zanggroep.

zaterdag 5 mei, 19:00 uur:  Benedictus en Bernadettekerk, Communieviering, Gebedsleiders Verviers-Beker.

zondag 6 mei, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Communieviering, Pastor Van der Aart, Resonet in Laudibus of samenzang.

zondag 6 mei, 11:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, Pastoor Bakker, Schola Gloria Deo, na afloop koffie.

zondag 6 mei, 13:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, R.K. Oekraiense gemeenschap, Oosterse Ritus.

maandag 7 mei, 19:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Rozenkrans.

dinsdag 8 mei, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Communieviering.

dinsdag 8 mei, 19:30 uur: Bonifatiuskerk, Lucaszaal,  Rozenkrans.

donderdag 10 mei, 10:30 uur: Hemelvaart, Benedictus en Bernadettekerk, Eucharistieviering, Past. Van Deelen & dkn. Tolsma, Gerardus Majellakoor.

vrijdag 11 mei, 9:30 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering.

zaterdag 12 mei, 16:30 uur: Martinuskerk, Voorburg, Eucharistieviering, Pastor Van Eijk, Samenzang, organist.

zondag 13 mei, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Eucharistieviering, Pastoor van Deelen, Resonet in Laudibus of samenzang.

zondag 13 mei, 11:00 uur: Bonifatiuskerk, Communieviering, Pastor van der Aart, Gerardus Majellakoor, 2e coll. Ned. missionarissen.

zondag 13 mei, 13:00 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Eucharistieviering, Paters SVD, Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap.

Wij bidden voor onze parochie voor het welzijn van onze parochie, en van onze zusterparochies in de Federatie Vlietstreek, Sint Maarten en Trinitas. In deze gemeenschap bidden wij voor: overleden Aad de Greef en Lia de Greef, Martinus en Jacoba Visscher-van Dijk, overleden Co Hogervorst-Wubben, overleden familieleden van de familie Koot-Belien, Cobie Barkel-Meijer, die een jaar geleden is overleden.

In deze gemeenschap bidden wij in het bijzonder voor de mensen uit ons midden die ziek zijn: om kracht en goede moed. En wij bidden ook voor hen die voor de zieken zorgen.

Wij bidden voor hen die onlangs zijn overleden. Wij noemen bij naam: Kees van Elk, Ferry Verbeek.

Dat zij mogen rusten in vrede. Wij bidden ook voor de nabestaanden die met een lege plaats achterblijven.

De  collecte is bestemd voor het werk van de parochie. Met uw gaven in natura helpt u onze medemens in nood. Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

Mededelingen:

Elke maandagavond wordt in de Benedictus en Bernadettekerk in de Jeroenkapel de rozenkrans gebeden. Het rozenkransgebed begint om half acht, iedereen is van harte welkom om mee te bidden.

Op 2 juni a.s. is de priesterwijding van diaken Daan Huntjes in de kathedraal van Rotterdam. Er is de mogelijkheid om per bus met de parochie naar de wijding toe te gaan. U kunt zich aanmelden bij het parochiesecretariaat. Er ligt een informatieblad voor u klaar achter in de kerk, waarin meer over deze wijding. Hierop staat tevens de dag en plaats van de Eerste Heilige Mis van kapelaan Daan Huntjes binnen onze federatie. Klik HIER voor het informatie blad.

Iedere werkdag in de meimaand is er om 19.30 rozenkransbidden in de Lucaszaal.

Volgende week is er een 2e collecte t.b.v. de Missionarissen.

Na deze viering is er gelegenheid voor een kopje koffie of thee achter in de kerk. Blijft u ook even?

HOME