Kerk van de H. Bonifatius

 

 

 

Drie Koningen

6 januari

Hofstads Jeugdorkerst

13 januari

Openbaring van de Heer

Driekoningen

zaterdag 5 januari, 16:30 uur: Martinuskerk, Voorburg, Eucharistieviering, Pastoor Bakker & diaken Tolsma, Schola Cum Jubilo.

zondag 6 januari, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Eucharistieviering, Kapelaan Huntjens, Resonet in Laudibus.

zondag 6 januari, 11:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, Kapelaan van Deelen, Schola Cantorum.

zondag 6 januari, 15:30 uur: Martinuskerk, Voorburg, Kapelaan Huntjens, Vertelviering kinderen 0-7 jaar en (groot)ouders.

maandag 7 januari, 19:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Eucharistieviering, Kapelaan Huntjens, Resonet in Laudibus.

dinsdag 8 januari, 11:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, Kapelaan Huntjens, Gerardus Majellakoor.

woensdag 9 januari9:30 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering.

vrijdag 11 januari9:30 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering.

zaterdag 12 januari, 16:30 uur: Martinuskerk, Voorburg, Eucharistieviering, Kapelaan van Deelen, Zanggroep.

zondag 13 januari, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Eucharistieviering, Kapelaan Huntjens, Resonet in Laudibus.

zondag 13 januari, 11:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, Kapelaan Huntjens, Gloria Deo (Ned.).

zondag 13 januari, 13:00 uur: Petrus- en Pauluskerk, Voorburg, Kapelaan Huntjens, Doopvieringen.

zondag 13 januari, 15:00 uur: Bonifatiuskerk, Hofstads Jeugdorkest opent 13 januari concertserie in de Bonifatiuskerk 2019.

Wij bidden voor onze parochie voor het welzijn van onze parochie, en van onze zusterparochies in de Federatie Vlietstreek, Sint Maarten en Trinitas. In deze gemeenschap bidden wij voor: Ine van der Kleij-Hendriks, Nico Verlaan, Martinus en Jacoba Visscher-van Dijk, Lucia Pham Tie Nee en overleden familie.

In deze gemeenschap bidden wij in het bijzonder voor de mensen uit ons midden die ziek zijn: om kracht en goede moed. En wij bidden ook voor hen die voor de zieken zorgen.

Wij bidden voor hen die onlangs zijn overleden. Wij noemen bij naam: Greet Slootweg-Holtkamp, Maria van der Kolk-van Velzen, Ben Oremus, Frans Giezeman.

Dat zij mogen rusten in vrede. Wij bidden ook voor de nabestaanden die met een lege plaats achterblijven.

De collecte is bestemd voor het werk van onze parochie. Met uw gaven in natura helpt u onze medemens in nood. Heel hartelijk dank voor uw bijdrage! Na deze viering is er een deurcollecte voor het jongerenwerk.

Mededelingen:

Op zondag 6 januari zal de Driekoningen Kindervertelviering plaatsvinden om half 4 in de Sint Martinus-kerk te Voorburg. Een van de spannende momenten voor de allerkleinsten zal de kroning van het kind zijn die de boon in de cake aantreft.

De website van de Bonifatiusparochie wordt in zijn huidige vorm na 14 jaar opgeheven en binnenkort zult u, als u naar www.bonifatiusparochie.info gaat, worden doorgelinkt naar www.rkvlietstreek.nl

HOME