Kerk van de H. Bonifatius

 

 

 

2 november: Allerzielen

31e zondag van Pasen

vrijdag 2 november9:30 uur: Allerzielen, Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, Kapelaan Huntjens.

zaterdag 3 november, 16:30 uur: Martinuskerk, Voorburg, Eucharistieviering, Pastoor Bakker & diaken Tolsma, Zanggroep.

zaterdag 3 november, 19:00 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Communieviering, Gebedsleiders Verviers & Beker.

zondag 4 november, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Eucharistieviering, Kapelaan Huntjens, Resonet in Laudibus.

zondag 4 november, 11:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, Kapelaan van Deelen, Schola Cantorum, aansluitend gravenzegening.

zondag 4 november, 13:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, R.K. Oekraiense gemeenschap, Oosterse Ritus.

maandag 5 november, 19:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Rozenkrans, aansluitend Eucharistieviering.

dinsdag 6 november, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Gebedsviering.

woensdag 7 november9:30 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering.

vrijdag 9 november9:30 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering.

zaterdag 10 november, 16:30 uur: Martinuskerk, Voorburg, Eucharistieviering, Pastoor Bakker, Samenzang, inzameling voedselbank.

zondag 11 november, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Eucharistieviering, Kapelaan Huntjens, Barina.

zondag 11 november, 11:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, Kapelaan Huntjens, Gloria Deo (Latijn).

zondag 11 november, 13:00 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Eucharistieviering van Indonesische Katholieke Gemeenschap, Paters SVD.

Wij bidden voor onze parochie voor het welzijn van onze parochie, en van onze zusterparochies in de Federatie Vlietstreek, Sint Maarten en Trinitas. In deze gemeenschap bidden wij voor: overleden leden van de familie Koot-Belien, John Demolder en familie, overleden familie Ammerlaan-Olsthoorn, Harry en Riet de Natris, Wim Clavan, ter nagedachtenis aan Jan Roerade, Petrus Josef Timmermans, Maria Johanna Timmermans-Daniels, Leonieke en Elsje Timmermans, Wim Zuidgeest, Aad Hendriks, Stanislovas jaargedachtenis, overleden Marjorie Compagnard, Hubert Moesker.

In deze gemeenschap bidden wij in het bijzonder voor de mensen uit ons midden die ziek zijn: om kracht en goede moed. En wij bidden ook voor hen die voor de zieken zorgen.

Wij bidden voor hen die onlangs zijn overleden. Wij noemen bij naam: Ton Dorsman, Bertus Teunissen, Mevr. Herman, Wil Peltenburg-Ponsioen.

Dat zij mogen rusten in vrede. Wij bidden ook voor de nabestaanden die met een lege plaats achterblijven.

De collecte is bestemd voor het werk van onze parochie. Met uw gaven in natura helpt u onze medemens in nood. Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

Mededelingen:

Met ingang van 29 oktober a.s. beginnen de Rozenkrans en de Eucharistievieringen op de maandagavond in de Benedictus en Bernadettekerk een uur eerder, dus om respectievelijk half zeven en zeven uur.

Achter in de kerk vindt u de nieuwe vrijwilligersfolder. Veel werk in onze parochie wordt door vrijwilligers verricht. Zij zijn een dragende kracht voor onze geloofsgemeenschap. Wij nodigen u van harte uit ook uw bijdrage aan het werk in de kerk te leveren. Bent u geinteresseerd, neem dan een folder mee.

De website van de Bonifatiusparochie wordt in zijn huidige vorm na 14 jaar opgeheven en binnenkort zult u, als u naar www.bonifatiusparochie.info gaat, worden doorgelinkt naar www.rkvlietstreek.nl

HOME