Kerk van de H. Bonifatius

 

 

 

8 december: Maria Onbevlekt Ontvangen

9 december: Lunchconcert met "Loubistok"

1e zondag van de Advent

zaterdag 1 december, 16:30 uur: Martinuskerk, Voorburg, Eucharistieviering, Pastor Van Eijk & diaken Tolsma, Zanggroep, klompcollecte IPCI.

zaterdag 1 december, 19:00 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Communieviering, Gebedsleiders Verviers & Beker.

zondag 2 december, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Eucharistieviering, Kapelaan van Deelen, Barina.

zondag 2 december, 11:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, Pastoor Bakker & diaken Tolsma, Schola Cantorum.

zondag 2 december, 13:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, R.K. Oekrainse gemeenschap, Oosterse Ritus.

zondag 2 december, 13:00 uur: Martinuskerk, Voorburg, Doopvieringen, Diaken Tolsma.

maandag 3 december, 18:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Rozenkrans, aansluitend Eucharistieviering.

dinsdag 4 december, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Gebedsviering.

woensdag 5 december9:30 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering.

vrijdag 7 december9:30 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering.

zaterdag 8 december, 9:30 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, Kapelaan Huntjens, Maria Onbevlekt Ontvangen.

zaterdag 8 december, 16:30 uur: Martinuskerk, Voorburg, Eucharistieviering, Kapelaan Huntjens, Samenzang, organist.

zondag 9 december, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Eucharistieviering, Kapelaan Huntjens, Resonet in Laudibus.

zondag 9 december, 11:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, Kapelaan Huntjens, Gloria Deo (Ned).

zondag 9 december, 13:00 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Eucharistieviering van Indonesische Katholieke Gemeenschap, Paters SVD.

zondag 9 december, 13:30 uur: Bonifatiuskerk, Lunchconcert met Oekrains Ensemble "Loubistok" van 13:30 - 14:30 uur.

Wij bidden voor onze parochie voor het welzijn van onze parochie, en van onze zusterparochies in de Federatie Vlietstreek, Sint Maarten en Trinitas. In deze gemeenschap bidden wij voor: overleden leden van de families Koot-Beliën, Hans van Wieringen, Lucia Pham Tie Ne en overleden familie, voor onze ouders Jef en Anneke Last, Nico Verlaan, Bertus Teunissen.

In deze gemeenschap bidden wij in het bijzonder voor de mensen uit ons midden die ziek zijn: om kracht en goede moed. En wij bidden ook voor hen die voor de zieken zorgen.

Wij bidden voor hen die onlangs zijn overleden. Wij noemen bij naam: Denise van Nassau-van Oers, Thea de Graaf-Lausberg, Susanna de Jong-Hofstede, Diaken Flip van Ruyven.

Dat zij mogen rusten in vrede. Wij bidden ook voor de nabestaanden die met een lege plaats achterblijven.

De collecte is bestemd voor het werk van onze parochie. Met uw gaven in natura helpt u onze medemens in nood. Heel hartelijk dank voor uw bijdrage! Na deze viering is er een deurcollecte voor het jongerenwerk.

Mededelingen:

Zaterdag 8 december op Maria Onbevlekte Ontvangenis is er om negen uur een eucharistieviering met rozenkrans gebed.

De website van de Bonifatiusparochie wordt in zijn huidige vorm na 14 jaar opgeheven en binnenkort zult u, als u naar www.bonifatiusparochie.info gaat, worden doorgelinkt naar www.rkvlietstreek.nl

HOME