HH. Benedictus en Bernadettekerk

 

 

 

 

Mgr. Van den Hende wijdt Daan Huntjens tot priester

13e zondag van Pasen

zaterdag 30 juni, 16:30 uur: Martinuskerk, Voorburg, Eucharistieviering, Kapelaan Huntjens, Samenzang.

zondag 1 juli, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Eucharistieviering, Kapelaan Huntjens, Samenzang.

zondag 1 juli, 11:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, Kapelaan Huntjens, Schola Gloria Deo.

zondag 1 juli, 13:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, R.K. Oekraiense gemeenschap, Oosterse Ritus.

maandag juli, 19:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Rozenkrans, aansluitend Eucharistieviering.

dinsdag 3 juli, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Gebedskring.

woensdag 4 juli, 9:30 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering.

vrijdag 6 juli, 9:30 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering.

zaterdag 7 juli, 16:30 uur: Martinuskerk, Voorburg, Eucharistieviering, Pastoor Bakker, Zanggroep.

zondag 8 juli, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Communieviering, Pastor van der Aart , Samenzang.

zondag 8 juli, 11:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, Pastoor Bakker, Gloria Deo (Ned).

zondag 8 juli, 13:00 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Eucharistieviering, Paters SVD , Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap.

Wij bidden voor onze parochie voor het welzijn van onze parochie, en van onze zusterparochies in de Federatie Vlietstreek, Sint  Maarten en Trinitas. Vandaag, in deze gemeenschap brengen wij de gebedsintenties die in het bijzonder zijn opgegeven voor deze viering: overleden ouders van Ruyven-Wubben, in liefdevolle herinnering aan Co de Jong-Groeneboer, Lucia Pham Tie Ne en overleden familie, voor overleden zuster Annie, voor overleden vriend Norbert, in liefdevolle herinnering aan Jacques en Anton Taks, ter nagedachtenis aan Hans Huisman.

En wij bidden ook voor hen die voor de zieken zorgen.

Wij bidden voor hen die onlangs zijn overleden. Wij noemen bij naam: Guusje Klaassen, Mary Osenga-Maagdelijn, Bep ter Morshuizen-Straver.

Dat zij mogen rusten in vrede.

Wij bidden ook voor de nabestaanden die met een lege plaats achterblijven.

De collecte is bestemd voor het werk van onze parochie. Met uw gaven in natura helpt u onze medemens in nood. Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

Mededelingen:

Woensdag 11 juli is er om half acht 's avonds in de Bonifatiuskerk een half uur geleide Schriftmeditatie. Er wordt uit de Bijbel gelezen en er is veel ruimte voor stilte, rust en persoonlijk gebed. Iedereen is van harte welkom. Inloop vanaf kwart over zeven via de zijdeur van het hoofdportaal van de kerk.

Elke maandagavond wordt in de Jeroenkapel de rozenkrans gebeden. Het rozenkransgebed begint om half acht, iedereen is van harte welkom om mee te bidden. Na de rozenkrans, om acht uur, is er een Eucharistieviering.

De bloemengroet is bestemd voor de heer Kees van der Valk. Is er iemand bereid dit bloemetje naar hem toe te brengen?

HOME