HH. Benedictus en Bernadettekerk

 

 

 

Vieringen rond Kerstmis

 

 

1e zondag na Kerstmis

zaterdag 29 december, 16:30 uur: Martinuskerk, Voorburg, Communieviering, Gebedsleider Pinkse, Samenzang, organist.

zondag 30 december, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Eucharistieviering, Kapelaan Huntjens, Resonet in Laudibus.

zondag 30 december, 11:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, Kapelaan van Deelen, Samenzang.

dinsdag 1 januari, 11:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, Kapelaan Huntjens, Gerardus Majellakoor.

woensdag 2 januari9:30 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering.

vrijdag 4 januari9:30 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering.

zaterdag 5 januari, 16:30 uur: Martinuskerk, Voorburg, Eucharistieviering, Pastoor Bakker & diaken Tolsma, Schola Cum Jubilo.

zondag 6 januari, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Eucharistieviering, Kapelaan Huntjens, Resonet in Laudibus.

zondag 6 januari, 11:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, Kapelaan van Deelen, Schola Cantorum.

zondag 6 januari, 15:30 uur: Martinuskerk, Voorburg, Kapelaan Huntjens, Vertelviering kinderen 0-7 jaar en (groot)ouders.

Wij bidden voor onze parochie voor het welzijn van onze parochie, en van onze zusterparochies in de Federatie Vlietstreek, Sint  Maarten en Trinitas. Vandaag, in deze gemeenschap brengen wij de gebedsintenties die in het bijzonder zijn opgegeven voor deze viering voor: Lucia Pham Tie Ne en overleden familie.

En wij bidden ook voor hen die voor de zieken zorgen.

Wij bidden voor hen die onlangs zijn overleden. Wij noemen bij naam: Frans Giezeman, Margreet Slootweg- Holtkamp, Maria van der Kolk-van Velzen, Ben Oremus.

Dat zij mogen rusten in vrede.

Wij bidden ook voor de nabestaanden die met een lege plaats achterblijven.

De collecte is bestemd voor het werk van onze parochie. Met uw gaven in natura helpt u onze medemens in nood. Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

Mededelingen:

Maandag 31 december is er om half 5 een Eucharistieviering in de Petrus en Pauluskerk. Het rozenkransgebed en Eucharistieviering in onze kerk komt te vervallen.

Op dinsdag 1 januari is er om 11 uur een Eucharistieviering in de Bonifatiuskerk. In deze kerk is er dan géén viering.

Op zondag 6 januari zal de Driekoningen Kindervertelviering plaatsvinden om half 4 in de Sint Martinus-kerk te Voorburg. Eén van de spannende momenten voor de allerkleinsten zal de kroning van het kind zijn die de boon in de cake aantreft.

Zie ook het overzicht Vieringen rond Kerstmis in de Bonifatiusparochie.

De website van de Bonifatiusparochie wordt in zijn huidige vorm na 14 jaar opgeheven en binnenkort zult u, als u naar www.bonifatiusparochie.info gaat, worden doorgelinkt naar www.rkvlietstreek.nl

HOME