HH. Benedictus en Bernadettekerk

 

 

 

Oktober: Rozenkransmaand

 

30e zondag van Pasen

zondag 28 oktober, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Eucharistieviering, Kapelaan Huntjens, Resonet in Laudibus.

zondag 28 oktober, 11:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, Kapelaan van Deelen, Gloria Deo (Latijn), na afloop koffie.

zondag 28 oktober, 13:00 uur: Bonifatiuskerk, Doopvieringen, Kapelaan van Deelen.

zondag 28 oktober, 13:00 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Eucharistieviering van Indonesische Katholieke Gemeenschap, Paters SVD.

maandag 29 oktober, 19:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Rozenkrans, aansluitend Eucharistieviering.

dinsdag 30 oktober, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Eucharistieviering.

woensdag 31 oktober9:30 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering.

vrijdag 2 november9:30 uur: Allerzielen, Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, Kapelaan Huntjens.

zaterdag 3 november, 16:30 uur: Martinuskerk, Voorburg, Eucharistieviering, Pastoor Bakker & diaken Tolsma, Zanggroep.

zaterdag 3 november, 19:00 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Communieviering, Gebedsleiders Verviers & Beker.

zondag 4 november, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Eucharistieviering, Kapelaan Huntjens, Resonet in Laudibus.

zondag 4 november, 11:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, Kapelaan van Deelen, Schola Cantorum, aansluitend gravenzegening.

zondag 4 november, 13:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, R.K. Oekraiense gemeenschap, Oosterse Ritus.

Wij bidden voor onze parochie voor het welzijn van onze parochie, en van onze zusterparochies in de Federatie Vlietstreek, Sint  Maarten en Trinitas. Vandaag, in deze gemeenschap brengen wij de gebedsintenties die in het bijzonder zijn opgegeven voor deze viering voor: Jose Eysackers-Soeverein.

En wij bidden ook voor hen die voor de zieken zorgen.

Wij bidden voor hen die onlangs zijn overleden. Wij noemen bij naam: Wil Grundeken, Ton Dorsman, Bertus Teunissen.

Dat zij mogen rusten in vrede.

Wij bidden ook voor de nabestaanden die met een lege plaats achterblijven.

De collecte is bestemd voor het werk van onze parochie. Met uw gaven in natura helpt u onze medemens in nood. Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

Mededelingen:

Oktober: Rozenkransmaand

In oktober wordt op alle weekdagen in twee van onze kerken de Rozenkrans gebeden. In de H. Bonifatius gebeurt dit om 19.30 uur in de pastorie en in de HH. Petrus en Paulus om 19.00 uur.

Met ingang van maandag 29 oktober beginnen het rozenkransgebed en de Eucharistieviering op maandagavond een uur eerder: dus de Rozenkrans om half zeven en de Eucharistie om zeven uur 's avonds.  

Achter in de kerk vindt u de nieuwe vrijwilligersfolder. Veel werk in onze parochie wordt door vrijwilligers verricht. Zij zijn een dragende kracht voor onze geloofsgemeenschap. Wij nodigen u van harte uit ook uw bijdrage aan het werk in de kerk te leveren. Bent u geinteresseerd, neem dan een folder mee.

Op 26 november zal er weer een Workshop zijn om een Adventskrans te maken. Op de foldertafel in de hal liggen flyers met alle gegevens.

De website van de Bonifatiusparochie gaat in zijn huidige vorm na 14 jaar verdwijnen en binnenkort zult u, als u op www.bonifatiusparochie.info klikt, worden doorgelinkt naar www.rkvlietstreek.nl

HOME