HH. Benedictus en Bernadettekerk

 

 

 

25 november: Caeciliaconcert

 

 

 

34e zondag van Pasen

zaterdag 24 november, 16:30 uur: Martinuskerk, Voorburg, Eucharistieviering, Kapelaan Huntjens, Vier Jaargetijden.

zondag 25 november, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Eucharistieviering, Pastoor Bakker, Resonet in Laudibus.

zondag 25 november, 11:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, Kapelaan van Deelen, Gerardus Majellakoor.

zondag 25 november, 13:00 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Eucharistieviering van Indonesische Katholieke Gemeenschap, Paters SVD.

zondag 25 november, 15:00 uur: Bonifatiuskerk, "Muziek in de Bonifatius": Caeciliaconcert.

maandag 26 november, 18:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Rozenkrans, aansluitend Eucharistieviering.

dinsdag 27 november, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Eucharistieviering.

woensdag 28 november9:30 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering.

vrijdag 30 november9:30 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering.

zaterdag 1 december, 16:30 uur: Martinuskerk, Voorburg, Eucharistieviering, Pastor Van Eijk & diaken Tolsma, Zanggroep, klompcollecte IPCI.

zaterdag 1 december, 19:00 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Communieviering, Gebedsleiders Verviers & Beker.

zondag 2 december, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Eucharistieviering, Kapelaan van Deelen, Barina.

zondag 2 december, 11:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, Pastoor Bakker & diaken Tolsma, Schola Cantorum.

zondag 2 december, 13:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, R.K. Oekraï¿®se gemeenschap, Oosterse Ritus.

zondag 2 december, 13:00 uur: Martinuskerk, Voorburg, Doopvieringen, Diaken Tolsma.

Wij bidden voor onze parochie voor het welzijn van onze parochie, en van onze zusterparochies in de Federatie Vlietstreek, Sint  Maarten en Trinitas. Vandaag, in deze gemeenschap brengen wij de gebedsintenties die in het bijzonder zijn opgegeven voor deze viering voor: Lucia Pham Tie Ne en overleden familie, Bert Brok, dankbare herinnering aan Leo Pijpers, Hans Huisman, in liefdevolle herinnering aan Hein van der Schoot, Reimer Sas en Cor Sas-Nichten, Josephus David Bos in dankbare herinnering, voor leden en overleden leden van Resonet in Laudibus.

En wij bidden ook voor hen die voor de zieken zorgen.

Wij bidden voor hen die onlangs zijn overleden. Wij noemen bij naam: Wil van Laar-Vink, Jaap Nieuwmans, Denise van Nassau-van Oers.

Dat zij mogen rusten in vrede.

Wij bidden ook voor de nabestaanden die met een lege plaats achterblijven.

De collecte is bestemd voor het werk van onze parochie. Met uw gaven in natura helpt u onze medemens in nood. Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

Mededelingen:

Zondag 25 november is er om 15.00 uur het jaarlijkse Caeciliaconcert, door de Schola en het gemengd koor Gloria Deo o.l.v. organist en dirigent Gerard Legierse.

Op maandag 26 november zal er weer een Workshop zijn om een Adventskrans te maken. Op de foldertafel in de hal liggen flyers met alle gegevens.

De bloemengroet is bestemd voor de heer Peter Boes. Er is al iemand bereid gevonden dit bloemetje naar hem toe te brengen.

De website van de Bonifatiusparochie wordt in zijn huidige vorm na 14 jaar opgeheven en binnenkort zult u, als u naar www.bonifatiusparochie.info gaat, worden doorgelinkt naar www.rkvlietstreek.nl

HOME