HH. Benedictus en Bernadettekerk

14 januari: Delfts Symphonie Orkest

 

Kerk aan de Vliet: parochieblad, nr. 6,  december 2017 - februari 2018

2e zondag door het jaar

zaterdag 13 januari, 16:30 uur: Martinuskerk, Voorburg, Eucharistieviering, Pastor van Eijk, Samenzang, organist.

zaterdag 13 januari, 18:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, Oosterse Ritus, R.K. Oekraiense gemeenschap, Besnijdenis Johannes de Doper.

zondag 14 januari, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Eucharistieviering, Pastoor van Deelen, Resonet in Laudibus.

zondag 14 januari, 11:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, Pastoor van Deelen, Gloria Deo (Latijn).

dinsdag 16 januari, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Eucharistieviering.

vrijdag 19 januari, 9:30 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering.

zaterdag 20 januari, 16:30 uur: Martinuskerk, Voorburg, Eucharistieviering, Pastoor Bakker & diaken Tolsma, Schola.

zondag 21 januari, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Communieviering, Pastor van der Aart, Barina.

zondag 21 januari, 11:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, Pastoor Bakker & diaken Huntjens, Gloria Deo (Ned.).

Wij bidden voor onze parochie voor het welzijn van onze parochie, en van onze zusterparochies in de Federatie Vlietstreek, Sint  Maarten en Trinitas. Vandaag, in deze gemeenschap brengen wij de gebedsintenties die in het bijzonder zijn opgegeven voor deze viering: Lucia Pham Tie Ne en overleden familie, overleden ouders de Groot Heupner-Hofland, overleden ouders Davids-Andreas, Dorien Geurs-Andreas, overleden moeder en oma Guus Hoebink.

En wij bidden ook voor hen die voor de zieken zorgen.

Wij bidden voor hen die onlangs zijn overleden. Wij noemen bij naam: Annie de Haas, Ans Alders-Dijkmans, Mevr. Muller-Voets, Nol Bauwens, Mevr. Zegers-Rewinkel.

Dat zij mogen rusten in vrede.

Wij bidden ook voor de nabestaanden die met een lege plaats achterblijven.

De collecte is bestemd voor het werk van onze parochie. Met uw gaven in natura helpt u onze medemens in nood. Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!!

Mededelingen:

Bij supermarkt Plus kunt u sparen voor een boodschappendoos. Deze spaaractie loopt tot eind januari 2018. Als u al voldoende zegels voor uw eigen boodschappendoos heeft gespaard, kunt u gewoon doorsparen en de zegels doneren voor de Voedselbank.  Met uw zegels kan de Voedselbank ook in het nieuwe jaar een extraatje uitdelen. Achter in de kerk staat de kist van de vastenactie klaar om uw zegels te ontvangen. U doet toch ook mee?

Op zondag 14 januari is er, in de Bonifatiuskerk, in het kader van Muziek in de Bonifatius, een concert van het Delfts Symphonie Orkest. Dit wordt geopend door onze burgemeester, de heer Michiel Bezuijen. Het Delfts Symphonie Orkest, o.l.v. Peter Gaasterland, speelt werken van Ludwig van Beethoven en Amadeus Mozart. Het concert begint om 15:00 uur en de toegang is gratis.

Donderdag 18 januari a.s. om 20.00 uur is er een bijeenkomst voor u georganiseerd over de laatste ontwikkelingen binnen onze federatie op bestuurlijk niveau. Over concrete vragen naar de plaatselijke parochiegemeenschap, om met elkaar in gesprek te gaan, over wat ons ter harte gaat als parochianen. U bent van harte welkom in de pastorie aan de van Vredenburchweg, in de Lucaszaal.

Vrijdagmorgen 19 januari wordt de kerk weer schoongemaakt. Extra helpers zijn altijd van harte welkom.

Eveneens op vrijdag 19 januari is om 11 uur de uitvaart van de heer Nol Bauwens. Graag met medewerking van het koor.

De bloemengroet is bestemd voor mevrouw Zwijnenburg, Klarinetstraat 40. Is er iemand bereid dit bloemetje naar haar toe te brengen?

HOME