HH. Benedictus en Bernadettekerk

 

 

 

 

 

Kerk aan de Vliet, nummer 2

 

7e zondag van Pasen

zaterdag 12 mei, 16:30 uur: Martinuskerk, Voorburg, Eucharistieviering, Pastor Van Eijk, Samenzang, organist.

zondag 13 mei, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Eucharistieviering, Pastoor van Deelen, Resonet in Laudibus of samenzang.

zondag 13 mei, 11:00 uur: Bonifatiuskerk, Communieviering, Pastor van der Aart, Gerardus Majellakoor, 2e coll. Ned. missionarissen.

zondag 13 mei, 13:00 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Eucharistieviering, Paters SVD, Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap.

maandag 14 mei, 19:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Rozenkrans.

dinsdag 15 mei, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Eucharistieviering.

dinsdag 15 mei, 19:30 uur: Bonifatiuskerk, Lucaszaal,  Rozenkrans.

vrijdag 18 mei, 9:30 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering.

zaterdag 19 mei, 16:30 uur: Martinuskerk, Voorburg, Eucharistieviering, Pastoor Bakker & diaken Tolsma, Schola Cum Jubilo, schaalcoll. Ned. missionarissen.

Pinksteren

zondag 20 mei, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Eucharistieviering, Pastoor van Deelen & diaken Tolsma, Resonet in Laudibus.

zondag 20 mei, 11:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, Pastoor van Deelen & diaken Tolsma, Gloria Deo.

zondag 20 mei, 13:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, R.K. Oekraiense gemeenschap, Oosterse Ritus.

2e Pinksterdag

maandag 20 mei, 10:30 uur : Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, Pastoor van Deelen, Gerardus Majellakoor.

Wij bidden voor onze parochie voor het welzijn van onze parochie, en van onze zusterparochies in de Federatie Vlietstreek, Sint  Maarten en Trinitas. Vandaag, in deze gemeenschap brengen wij de gebedsintenties die in het bijzonder zijn opgegeven voor deze viering: Lucia Pham Tie Ne en overleden familie, overleden ouders de Groot Heupner-Hofland, overleden ouders Davids-Andreas, Dorien Geurs-Andreas, uit dankbaarheid bij een verjaardag, voor overleden Henk Molenaar, voor overleden broer en zusters.

En wij bidden ook voor hen die voor de zieken zorgen.

Wij bidden voor hen die onlangs zijn overleden. Wij noemen bij naam: Kees van Elk, Ferry Verbeek, Co Hogervorst-Wubben.

Dat zij mogen rusten in vrede.

Wij bidden ook voor de nabestaanden die met een lege plaats achterblijven.

Er zijn vandaag 2 collectes. De eerste collecte is bestemd voor het werk van onze parochie. De tweede collecte is bestemd voor de nederlandse missionarissen. Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

Mededelingen:

Elke maandagavond wordt in de Jeroenkapel de rozenkrans gebeden. Het rozenkransgebed begint om half acht, iedereen is van harte welkom om mee te bidden.

Vanaf dinsdag 1 mei is er weer iedere werkdag om 19.30 uurrozenkransbidden in de Lucaszaal in de Bonifatiuskerk.

Op 2 juni a.s. is de priesterwijding van diaken Daan Huntjes in de kathedraal van Rotterdam. Er is de mogelijkheid om per bus met de parochie naar de wijding toe te gaan. U kunt zich aanmelden bij het parochiesecretariaat. Er ligt een informatieblad voor u klaar achter in de kerk, waarin meer over deze wijding. Hierop staat tevens de dag en plaats van de Eerste Heilige Mis van kapelaan Daan Huntjes binnen onze federatie. Klik HIERvoor het informatie blad.

Aankomende vrijdagmorgen wordt de kerk weer schoongemaakt. Extra helpers zijn altijd van harte welkom.

HOME