HH. Benedictus en Bernadettekerk

 

 

 

 

15 augustus: Maria Tenhemelopneming

19e zondag van Pasen

zaterdag 11 augustus, 16:30 uur: Martinuskerk, Voorburg, Eucharistieviering, Pastoor Bakker, Samenzang.

zondag 12 augustus, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Eucharistieviering, Kapelaan van Deelen, Samenzang.

zondag 12 augustus, 11:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, Kapelaan Huntjens, Samenzang, na afloop koffie.

zondag 12 augustus, 13:00 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Eucharistieviering, Paters SVD, Viering van Indonesische Katholieke

maandag 13 augustus, 19:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Rozenkrans, aansluitend Eucharistieviering.

dinsdag 14 augustus, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Communieviering.

woensdag 15 augustus, 9:30 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering.

vrijdag 17 augustus, 9:30 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering.

zaterdag 18 augustus, 16:30 uur: Martinuskerk, Voorburg, Eucharistieviering, Kapelaan Huntjens en diaken Tolsma, Samenzang.

zondag 19 augustus, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Communieviering, Pastor van der Aart, Samenzang.

zondag 19 augustus, 11:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, Kapelaan van Deelen, Gerardus Majellakoor.

zondag 19 augustus, 13:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, R.K. Oekrainse Gemeenschap, Oosterse Ritus.

Wij bidden voor onze parochie voor het welzijn van onze parochie, en van onze zusterparochies in de Federatie Vlietstreek, Sint  Maarten en Trinitas. Vandaag, in deze gemeenschap brengen wij de gebedsintenties die in het bijzonder zijn opgegeven voor deze viering voor: Lucia Pham Tie Ne en overleden familie, overleden ouders de Groot Heupner-Hofland, overleden ouders Davids-Andreas, Dorien Geurs-Andreas, overleden ouders van Steekelenburg-Vijverberg, in dierbare herinnering aan Ine van der Kleij-Hendriks.

En wij bidden ook voor hen die voor de zieken zorgen.

Wij bidden voor hen die onlangs zijn overleden. Wij noemen bij naam: Henk van Hettema, Jo Brouwers-Fasel, Ria Hulst-van der Meulen.

Dat zij mogen rusten in vrede.

Wij bidden ook voor de nabestaanden die met een lege plaats achterblijven.

De collecte is bestemd voor het werk van onze parochie. Met uw gaven in natura helpt u onze medemens in nood. Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

Mededelingen:

Elke maandagavond wordt in de Jeroenkapel de rozenkrans gebeden. Het rozenkransgebed begint om half acht, iedereen is van harte welkom om mee te bidden. Na de rozenkrans, om acht uur, is er een Eucharistieviering.

Met anderen op zoek gaan naar de zin van het leven. Dat doe je met de Alpha-cursus. In circa tien avonden Ontmoeten -- Vragen -- Ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt. Je bent welkom op de info-avond in de Maartenszaal van de Sint Martinuskerk op woensdag 12 september. Achter in de kerk is info-materiaal aanwezig.

De bloemengroet is bestemd voor mevrouw Bosch, Wethouder Brederodelaan. Is er iemand bereid dit bloemetje naar haar toe te brengen?

In de hal kunt u weer producten uit de derdewereld landen kopen.

In plaats van het vermelde in het parochieblad is er aankomende dinsdagmorgen een Communieviering, dus géén Eucharistieviering.

HOME