HH. Benedictus en Bernadettekerk

 

 

 

 

Kerk aan de Vliet: parochieblad, nr. 6,  december 2017 - februari 2018

4e zondag in de Veertigdagentijd

Halfvasten

zaterdag 10 maart, 16:30 uur: Martinuskerk, Voorburg, Eucharistieviering, Pastor Van Eijk, Zanggroep, na afloop vastensoep.

zondag 11 maart, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Eucharistieviering, Pastoor van Deelen, Resonet in Laudibus.

zondag 11 maart, 11:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, Pastoor van Deelen, Gloria Deo (Latijn).

zondag 11 maart, 13:00 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Eucharistieviering, Paters SVD, Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap.

zondag 11 maart, 13:00 uur: Bonifatiuskerk, Dopen, Diaken Tolsma.

zondag 11 maart, 15:30 uur: Martinuskerk, Voorburg, Gebedsdienst, Diaken Huntjens, Vertelviering kinderen 0-7 jaar en (groot)ouders.

dinsdag 13 maart, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, gebedsdienst.

vrijdag 16 maart, 9:30 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering.

zaterdag 17 maart, 16:30 uur: Martinuskerk, Voorburg, Eucharistieviering, Pastor Bakker, Samenzang, na afloop vastensoep.

zondag 18 maart, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Eucharistieviering, Diaken Tolsma, Barina, hoofdcollecte voor PCI.

zondag 18 maart, 11:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, Pastoor van Deelen en Diaken Tolsma, Gloria Deo (Ned), hoofdcollecte voor PCI.

Wij bidden voor onze parochie voor het welzijn van onze parochie, en van onze zusterparochies in de Federatie Vlietstreek, Sint  Maarten en Trinitas. Vandaag, in deze gemeenschap brengen wij de gebedsintenties die in het bijzonder zijn opgegeven voor deze viering: Lucia Pham Tie Né en overleden familie, overleden ouders de Groot Heupner-Hofland, overleden ouders Davids-Andreas, Dorien Geurs-Andreas, overleden ouders van Steekelenburg-Vijverberg, uit dankbaarheid bij een 80e verjaardag.

En wij bidden ook voor hen die voor de zieken zorgen.

Wij bidden voor hen die onlangs zijn overleden. Wij noemen bij naam: Sientje Ravensbergen-Grob, Jos Strik.

Dat zij mogen rusten in vrede.

Wij bidden ook voor de nabestaanden die met een lege plaats achterblijven.

De collecte is bestemd voor het werk van onze parochie. Met uw gaven in natura helpt u onze medemens in nood. Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!!

Mededelingen:

Op zondag 11 maart vindt om half 4 de vertelviering voor de allerkleinsten plaats in de Sint Martinuskerk te Voorburg. Deze kindervertelviering staat in het teken van de Veertigdagentijd en wordt het verhaal van Jona in de walvis verteld. Alle ouders en grootouders van onze 0 tot 7-jarige kinderen zijn van harte uitgenodigd om tesamen met onze allerkleinsten een mooie viering te beleven.

Aankomende dinsdag 13 maart is er geen communieviering maar een gebedsdienst.

In de veertigdagentijd is er in de Martinuskerk elke woensdagavond een viering om half acht met om acht uur een inleiding in de Maartenszaal. Dit jaar is het thema: Biddend op weg naar Pasen. Op 14 maart geeft Frans Remery een inkijkje in het Vastenactieproject van Jacintha van Lijck. De gebedsviering en de bijeenkomst in de Maartenszaal kunnen ook los van elkaar worden bijgewoond.

Volgende week zondag 18 maart is er, in het kader van Muziek in de Bonifatius, een Passieconcert door Musica Sacra. Het concert begint om 15:00 uur en de toegang is gratis.

De zegelaktie in deze kerk van de Plus heeft 25 voedselpakketten opgeleverd voor de voedsel-bank. Alle zegelgevers hartelijk dank daarvoor.

Volgende week zondag is de collecte geheel bestemd voor de PCI. Van harte aanbevolen.

HOME