HH. Benedictus en Bernadettekerk

 

 

 

Afscheid Pastor Ingrid van der Aart op 2 september

Kerkproeverij 2018

23e zondag van Pasen

zaterdag 8 september, 16:30 uur: Martinuskerk, Voorburg, Eucharistieviering, Pastoor Bakker, samenzang.

zondag 9 september, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Eucharistieviering, Kapelaan Huntjens, Resonet in Laudibus.

zondag 9 september, 11:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, Kapelaan van Deelen, Gloria Deo (Ned).

zondag 9 september, 13:00 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Eucharistieviering, Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap, Paters SVD.

maandag 10 september, 19:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Rozenkrans, aansluitend Eucharistieviering.

dinsdag 11 september, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Communieviering.

woensdag 12 september9:30 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering.

vrijdag 14 september9:30 uur: Kruisverheffing, Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, Kapelaan Huntjens.

zaterdag 15 september, 16:30 uur: Martinuskerk, Voorburg, Eucharistieviering, Kapelaan van Deelen & diaken Tolsma, samenzang, organist, deurcollecte voor PAX.

zondag 16 september, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Eucharistieviering, Pastoor Bakker & diaken Tolsma, Gerardus Majellakoor, 2e collecte voor (ex)gedetineerden.

zondag 16 september, 11:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, Kapelaan Huntjens, Samenzang, 2e collecte voor (ex)gedetineerden, na afloop koffie.

Wij bidden voor onze parochie voor het welzijn van onze parochie, en van onze zusterparochies in de Federatie Vlietstreek, Sint  Maarten en Trinitas. Vandaag, in deze gemeenschap brengen wij de gebedsintenties die in het bijzonder zijn opgegeven voor deze viering voor: overleden ouders de Groot Heupner-Hofland, overleden ouders Davids-Andreas, Dorien Geurs-Andreas, in dierbare herinnering aan Herman Boeije, Lucia Pham Tie Ne en overleden familie, in dierbare herinnering aan Ine van der Kleij-Hendriks, in dierbare herinnering aan Henriette Lammerding, voor overleden ouders Wouters-Lambooy, uit dankbaarheid van een huwelijksverjaardag.

En wij bidden ook voor hen die voor de zieken zorgen.

Wij bidden voor hen die onlangs zijn overleden. Wij noemen bij naam: Hein van der Schoot, Marie-Josee Dorsman-van Loon, Araldo Caster, Wim de Heer.

Dat zij mogen rusten in vrede.

Wij bidden ook voor de nabestaanden die met een lege plaats achterblijven.

De collecte is bestemd voor het werk van onze parochie. Met uw gaven in natura helpt u onze medemens in nood. Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

Mededelingen:

Elke maandagavond wordt in de Jeroenkapel de rozenkrans gebeden. Het rozenkransgebed begint om half acht, iedereen is van harte welkom om mee te bidden. Na de rozenkrans, om acht uur, is er een Eucharistieviering.

Op zondag 9 september is er, in het kader van Muziek in de Bonifatius, een orgelconcert door Eric Koevoets. Hij speelt composities van Bach en Dupre. Het thema is "licht en donker". Het concert begint om 3 uur en is zoals gewoonlijk, op een deurcollecte na, gratis.

Op 15 en 16 september doen onze kerken weer mee aan de landelijke actie Kerkproeverij. Wij vragen U om mensen uit te nodigen dan met u mee te gaan naar de kerk. Achter in de kerk liggen uitnodigingskaarten die u mee kunt nemen om hiervoor te gebruiken. Meer informatie over de Kerkproeverij vindt u op de website van de parochiefederatie. Hier vindt u ook tips voor het uitnodigen van mensen.

Met anderen op zoek gaan naar de zin van het leven. Dat doe je met de Alpha-cursus. In circa 10 avonden Ontmoeten-Vragen-Ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt. Je bent welkom op de info-avond op 12 september  in de Maartenszaal van de St, Martinuskerk in Voorburg. Achter in de kerk is info materiaal aanwezig.

HOME