HH. Benedictus en Bernadettekerk

 

 

 

 

 

Kerk aan de Vliet, nummer 2

 

6e zondag van Pasen

zaterdag 5 mei, 16:30 uur: Martinuskerk, Voorburg, Eucharistieviering, Pastoor Bakker, zanggroep.

zaterdag 5 mei, 19:00 uur:  Benedictus en Bernadettekerk, Communieviering, Gebedsleiders Verviers-Beker.

zondag 6 mei, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Communieviering, Pastor Van der Aart, Resonet in Laudibus of samenzang.

zondag 6 mei, 11:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, Pastoor Bakker, Schola Gloria Deo, na afloop koffie.

zondag 6 mei, 13:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, R.K. Oekraiense gemeenschap, Oosterse Ritus.

maandag 7 mei, 19:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Rozenkrans.

dinsdag 8 mei, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Communieviering.

dinsdag 8 mei, 19:30 uur: Bonifatiuskerk, Lucaszaal,  Rozenkrans.

donderdag 10 mei, 10:30 uur: Hemelvaart, Benedictus en Bernadettekerk, Eucharistieviering, Past. Van Deelen & dkn. Tolsma, Gerardus Majellakoor.

vrijdag 11 mei, 9:30 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering.

zaterdag 12 mei, 16:30 uur: Martinuskerk, Voorburg, Eucharistieviering, Pastor Van Eijk, Samenzang, organist.

zondag 13 mei, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Eucharistieviering, Pastoor van Deelen, Resonet in Laudibus of samenzang.

zondag 13 mei, 11:00 uur: Bonifatiuskerk, Communieviering, Pastor van der Aart, Gerardus Majellakoor, 2e coll. Ned. missionarissen.

zondag 13 mei, 13:00 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Eucharistieviering, Paters SVD, Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap.

Wij bidden voor onze parochie voor het welzijn van onze parochie, en van onze zusterparochies in de Federatie Vlietstreek, Sint  Maarten en Trinitas. Vandaag, in deze gemeenschap brengen wij de gebedsintenties die in het bijzonder zijn opgegeven voor deze viering: overleden ouders van Ruyven-Wubben, in liefdevolle herinnering aan Co de Jong-Groeneboer, Chris Hertogh, Annie de Groot, bij gelegenheid van de verjaardag van mevrouw van Leeuwen Guldenmundt, overleden ouders Frans en Dora Hakkers en dochter Irene.

En wij bidden ook voor hen die voor de zieken zorgen.

Wij bidden voor hen die onlangs zijn overleden. Wij noemen bij naam: Kees van Elk, Ferry Verbeek.

Dat zij mogen rusten in vrede.

Wij bidden ook voor de nabestaanden die met een lege plaats achterblijven.

De  collecte is bestemd voor het werk van onze parochie. Met uw gaven in natura helpt u onze medemens in nood. Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

Mededelingen:

Elke maandagavond wordt in de Jeroenkapel de rozenkrans gebeden. Het rozenkransgebed begint om half acht, iedereen is van harte welkom om mee te bidden.

Vanaf dinsdag 1 mei is er weer rozenkransbidden. Iedere werkdag om 19.30 uur in de Lucaszaal in de Bonifatiuskerk.

Op 2 juni a.s. is de priesterwijding van diaken Daan Huntjes in de kathedraal van Rotterdam. Er is de mogelijkheid om per bus met de parochie naar de wijding toe te gaan. U kunt zich aanmelden bij het parochiesecretariaat. Er ligt een informatieblad voor u klaar achter in de kerk, waarin meer over deze wijding. Hierop staat tevens de dag en plaats van de Eerste Heilige Mis van kapelaan Daan Huntjes binnen onze federatie. Klik HIERvoor het informatie blad.

Aankomende donderdag 10 mei Hemelvaartsdag begint de Eucharistieviering om half 11.

De bloemengroet is bestemd voor Tonny Spilker, Titus Brandsmastraat 61. Is er iemand bereid dit bloemetje naar haar toe te brengen?

In de hal kunt u weer producten uit de derdewereld landen kopen.

HOME