HH. Benedictus en Bernadettekerk

 

 

 

Drie Koningen

6 januari

Hofstads Jeugdorkerst

13 januari

 

Openbaring van de Heer

Driekoningen

zaterdag 5 januari, 16:30 uur: Martinuskerk, Voorburg, Eucharistieviering, Pastoor Bakker & diaken Tolsma, Schola Cum Jubilo.

zondag 6 januari, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Eucharistieviering, Kapelaan Huntjens, Resonet in Laudibus.

zondag 6 januari, 11:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, Kapelaan van Deelen, Schola Cantorum.

zondag 6 januari, 15:30 uur: Martinuskerk, Voorburg, Kapelaan Huntjens, Vertelviering kinderen 0-7 jaar en (groot)ouders.

maandag 7 januari, 19:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Eucharistieviering, Kapelaan Huntjens, Resonet in Laudibus.

dinsdag 8 januari, 11:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, Kapelaan Huntjens, Gerardus Majellakoor.

woensdag 9 januari9:30 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering.

vrijdag 11 januari9:30 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering.

zaterdag 12 januari, 16:30 uur: Martinuskerk, Voorburg, Eucharistieviering, Kapelaan van Deelen, Zanggroep.

zondag 13 januari, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Eucharistieviering, Kapelaan Huntjens, Resonet in Laudibus.

zondag 13 januari, 11:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, Kapelaan Huntjens, Gloria Deo (Ned.).

zondag 13 januari, 13:00 uur: Petrus- en Pauluskerk, Voorburg, Kapelaan Huntjens, Doopvieringen.

zondag 13 januari, 15:00 uur: Bonifatiuskerk, Hofstads Jeugdorkest opent 13 januari concertserie in de Bonifatiuskerk 2019.

Wij bidden voor onze parochie voor het welzijn van onze parochie, en van onze zusterparochies in de Federatie Vlietstreek, Sint  Maarten en Trinitas. Vandaag, in deze gemeenschap brengen wij de gebedsintenties die in het bijzonder zijn opgegeven voor deze viering voor: Overleden ouders van Ruyven-Wubben, in liefdevolle herinnering aan Co de Jong-Groeneboer, in dierbare herinnering aan Ine van der Kleij-Hendriks, Lucia Pham Tie Ne en overleden familie.

En wij bidden ook voor hen die voor de zieken zorgen.

Wij bidden voor hen die onlangs zijn overleden. Wij noemen bij naam: Frans Giezeman, Margreet Slootweg- Holtkamp, Maria van der Kolk-van Velzen, Ben Oremus.

Dat zij mogen rusten in vrede.

Wij bidden ook voor de nabestaanden die met een lege plaats achterblijven.

De collecte is bestemd voor het werk van onze parochie. Met uw gaven in natura helpt u onze medemens in nood. Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

Mededelingen:

Op zondag 6 januari zal de Driekoningen Kindervertelviering plaatsvinden om half 4 in de Sint Martinus-kerk te Voorburg. Een van de spannende momenten voor de allerkleinsten zal de kroning van het kind zijn die de boon in de cake aantreft.

De website van de Bonifatiusparochie wordt in zijn huidige vorm na 14 jaar opgeheven en binnenkort zult u, als u naar www.bonifatiusparochie.info gaat, worden doorgelinkt naar www.rkvlietstreek.nl

HOME