HH. Benedictus en Bernadettekerk

 

 

 

2 november: Allerzielen

 

31e zondag van Pasen

vrijdag 2 november9:30 uur: Allerzielen, Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, Kapelaan Huntjens.

zaterdag 3 november, 16:30 uur: Martinuskerk, Voorburg, Eucharistieviering, Pastoor Bakker & diaken Tolsma, Zanggroep.

zaterdag 3 november, 19:00 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Communieviering, Gebedsleiders Verviers & Beker.

zondag 4 november, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Eucharistieviering, Kapelaan Huntjens, Resonet in Laudibus.

zondag 4 november, 11:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, Kapelaan van Deelen, Schola Cantorum, aansluitend gravenzegening.

zondag 4 november, 13:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, R.K. Oekraiense gemeenschap, Oosterse Ritus.

maandag 5 november, 19:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Rozenkrans, aansluitend Eucharistieviering.

dinsdag 6 november, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Gebedsviering.

woensdag 7 november9:30 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering.

vrijdag 9 november9:30 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering.

zaterdag 10 november, 16:30 uur: Martinuskerk, Voorburg, Eucharistieviering, Pastoor Bakker, Samenzang, inzameling voedselbank.

zondag 11 november, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Eucharistieviering, Kapelaan Huntjens, Barina.

zondag 11 november, 11:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, Kapelaan Huntjens, Gloria Deo (Latijn).

zondag 11 november, 13:00 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Eucharistieviering van Indonesische Katholieke Gemeenschap, Paters SVD.

Wij bidden voor onze parochie voor het welzijn van onze parochie, en van onze zusterparochies in de Federatie Vlietstreek, Sint  Maarten en Trinitas. Vandaag, in deze gemeenschap brengen wij de gebedsintenties die in het bijzonder zijn opgegeven voor deze viering voor: overleden ouders van Ruyven-Wubben, in liefdevolle herinnering aan Co de Jong-Groeneboer, Aaf van Gageldonk-Witte die een jaar geleden is overleden, Lucia Pham Tie Ne en overleden familie, uit dankbaarheid, een liefdevolle herinnering aan onze zoon Dennis, Bert Brok, overleden ouders Frans en Dora Hakkers en hun kinderen Irene en Glenn, overleden ouders Permentier-van Kruining en hun zoon Guus, uit dankbaarheid omdat onze kinderen geen letsel hebben opgelopen bij de brand in hun huis.

En wij bidden ook voor hen die voor de zieken zorgen.

Wij bidden voor hen die onlangs zijn overleden. Wij noemen bij naam: Ton Dorsman, Bertus Teunissen, Wil Peltenburg-Ponsioen.

Dat zij mogen rusten in vrede.

Wij bidden ook voor de nabestaanden die met een lege plaats achterblijven.

De collecte is bestemd voor het werk van onze parochie. Met uw gaven in natura helpt u onze medemens in nood. Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

Mededelingen:

Met ingang van maandag 29 oktober beginnen het rozenkransgebed en de Eucharistieviering op maandagavond een uur eerder: dus de Rozenkrans om half zeven en de Eucharistie om zeven uur 's avonds.  

Aankomende dinsdag 6 november is om kwart voor 1 de uitvaart van Wil Peltenburg-Ponsioen. Graag met medewerking van het koor.

Op zondag 11 november vindt om half 4 de vertelviering voor de allerkleinsten plaats in de Sint Martinuskerk te Voorburg. Alle ouders en grootouders van onze 0 tot 7-jarige kinderen zijn van harte uitgenodigd om te-zamen met onze allerkleinsten een mooie viering te beleven.

Op maandag 26 november zal er weer een Workshop zijn om een Adventskrans te maken. Op de foldertafel in de hal liggen flyers met alle gegevens.

Achter in de kerk vindt u de nieuwe vrijwilligersfolder. Veel werk in onze parochie wordt door vrijwilligers verricht. Zij zijn een dragende kracht voor onze geloofsgemeenschap. Wij nodigen u van harte uit ook uw bijdrage aan het werk in de kerk te leveren. Bent u geinteresseerd, neem dan een folder mee.

In de hal kunt u weer producten uit de derdewereld landen kopen.

De website van de Bonifatiusparochie wordt in zijn huidige vorm na 14 jaar opgeheven en binnenkort zult u, als u naar www.bonifatiusparochie.info gaat, worden doorgelinkt naar www.rkvlietstreek.nl

HOME