HH. Benedictus en Bernadettekerk

 

 

 

 

Kerk aan de Vliet: parochieblad, nr. 6,  december 2017 - februari 2018

3e zondag in de Veertigdagentijd

zaterdag 3 maart, 16:30 uur: Martinuskerk, Voorburg, Eucharistieviering, Pastoor Bakker & diaken Tolsma, St. Maarten, nabestaandenviering, vastensoep.

zaterdag 3 maart, 19:00 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Communieviering, Gebedsleiders Verviers & Beker.

zondag 4 maart, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Communieviering, Pastor van der Aart, Resonet in Laudibus.

zondag 4 maart, 11:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, Pastoor Bakker, Schola, Gloria Deo.

zondag 4 maart, 13:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, R.K. Oekrainse gemeenschap, Oosterse Ritus.

dinsdag 6 maart, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Gebedskring.

vrijdag 9 maart, 9:30 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering.

zaterdag 10 maart, 16:30 uur: Martinuskerk, Voorburg, Eucharistieviering, Pastor Van Eijk, Zanggroep, na afloop vastensoep.

zondag 11 maart, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Eucharistieviering, Pastoor van Deelen, Resonet in Laudibus.

zondag 11 maart, 11:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, Pastoor van Deelen, Gloria Deo (Latijn).

zondag 11 maart, 13:00 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Eucharistieviering, Paters SVD, Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap.

zondag 11 maart, 13:00 uur: Bonifatiuskerk, Dopen, Diaken Tolsma.

zondag 11 maart, 15:30 uur: Martinuskerk, Voorburg, Gebedsdienst, Diaken Huntjens, Vertelviering kinderen 0-7 jaar en (groot)ouders.

Wij bidden voor onze parochie voor het welzijn van onze parochie, en van onze zusterparochies in de Federatie Vlietstreek, Sint  Maarten en Trinitas. Vandaag, in deze gemeenschap brengen wij de gebedsintenties die in het bijzonder zijn opgegeven voor deze viering: Jack Straver in liefdevolle herinnering, in liefdevolle herinnering aan Co de Jong-Groeneboer, overleden ouders van Ruyven-Wubben, Pastoor Frans Bank, Chris Hertogh, uit dankbaarheid bij een verjaardag, overleden broer en oom Chris van Ham.

En wij bidden ook voor hen die voor de zieken zorgen.

Wij bidden voor hen die onlangs zijn overleden. Wij noemen bij naam: Rieki Boelens-van den Akker, Lia Schonk-Dijkmans, Sientje Ravensbergen-Grob, Jos Strik.

Dat zij mogen rusten in vrede.

Wij bidden ook voor de nabestaanden die met een lege plaats achterblijven.

De collecte is bestemd voor het werk van onze parochie. Met uw gaven in natura helpt u onze medemens in nood. Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!!

Mededelingen:

In de veertigdagentijd is er op elke woensdagavond in de Martinuskerk een viering om half 8 met om 20 uur een inleiding in de Maartenszaal. Dit jaar is het thema: "Biddend op weg naar Pasen". Op 7 maart belicht Pier Tolsma de mystieke kant van de Matthäus Passion. De gebedsviering en de bijeenkomst in de Maartenszaal kunnen ook los van elkaar bijgewoond worden.

Op zondag 11 maart vindt om half 4 de vertelviering voor de allerkleinsten plaats in de Sint Martinuskerk te Voorburg. Deze kindervertelviering staat in het teken van de Veertigdagentijd en wordt het verhaal van Jona in de walvis verteld. Alle ouders en grootouders van onze 0 tot 7-jarige kinderen zijn van harte uitgenodigd om tesamen met onze allerkleinsten een mooie viering te beleven.

Lezersonderzoek Kerk aan de Vliet. Zoals u in Kerk aan de Vliet kunt lezen bent u in de gelegenheid uw mening te geven over ons parochieblad. Het liefst doet u dat via internet op de wijze die is aangegeven.(Op de website kto4mkb.nl/onderzoeken  kunt u de vragenlijst invullen. Hier selecteert u "onderzoek E" door op "starten" te klikken. Het wachtwoord is: Vlietstreek.) Als dat te lastig is kan het ook op papier. De vragenlijst vindt u achter in de kerk. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

HOME