HH. Benedictus en Bernadettekerk

 

 

 

8 december: Maria Onbevlekt Ontvangen

9 december: Lunchconcert met "Loubistok"

 

 

1e zondag van de Advent

zaterdag 1 december, 16:30 uur: Martinuskerk, Voorburg, Eucharistieviering, Pastor Van Eijk & diaken Tolsma, Zanggroep, klompcollecte IPCI.

zaterdag 1 december, 19:00 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Communieviering, Gebedsleiders Verviers & Beker.

zondag 2 december, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Eucharistieviering, Kapelaan van Deelen, Barina.

zondag 2 december, 11:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, Pastoor Bakker & diaken Tolsma, Schola Cantorum.

zondag 2 december, 13:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, R.K. Oekrainse gemeenschap, Oosterse Ritus.

zondag 2 december, 13:00 uur: Martinuskerk, Voorburg, Doopvieringen, Diaken Tolsma.

maandag 3 december, 18:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Rozenkrans, aansluitend Eucharistieviering.

dinsdag 4 december, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Gebedsviering.

woensdag 5 december9:30 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering.

vrijdag 7 december9:30 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering.

zaterdag 8 december, 9:30 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, Kapelaan Huntjens, Maria Onbevlekt Ontvangen.

zaterdag 8 december, 16:30 uur: Martinuskerk, Voorburg, Eucharistieviering, Kapelaan Huntjens, Samenzang, organist.

zondag 9 december, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Eucharistieviering, Kapelaan Huntjens, Resonet in Laudibus.

zondag 9 december, 11:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, Kapelaan Huntjens, Gloria Deo (Ned).

zondag 9 december, 13:00 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Eucharistieviering van Indonesische Katholieke Gemeenschap, Paters SVD.

zondag 9 december, 13:30 uur: Bonifatiuskerk, Lunchconcert met Oekrains Ensemble "Loubistok" van 13:30 - 14:30 uur.

Wij bidden voor onze parochie voor het welzijn van onze parochie, en van onze zusterparochies in de Federatie Vlietstreek, Sint  Maarten en Trinitas. Vandaag, in deze gemeenschap brengen wij de gebedsintenties die in het bijzonder zijn opgegeven voor deze viering voor: Janna Boele, in liefdevolle herinnering aan Co de Jong-Groeneboer, overleden ouders van Ruyven-Wubben, Lucia Pham Tie Ne en overleden familie.

En wij bidden ook voor hen die voor de zieken zorgen.

Wij bidden voor hen die onlangs zijn overleden. Wij noemen bij naam: Jaap Nieuwmans, Denise van Nassau-van Oers, Thea de Graaf-Lausberg, Susanna de Jong-Hofstede, Diaken Flip van Ruijven.

Dat zij mogen rusten in vrede.

Wij bidden ook voor de nabestaanden die met een lege plaats achterblijven.

De collecte is bestemd voor het werk van onze parochie. Met uw gaven in natura helpt u onze medemens in nood. Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

Mededelingen:

In de hal kunt u weer producten uit de derdewereld landen kopen.

De bloemengroet is bestemd voor mevrouw Daniëlle Hommes, Thomas Jeffersonlaan. Is er ie-mand bereid dit bloemetje naar haar toe te brengen?

De website van de Bonifatiusparochie wordt in zijn huidige vorm na 14 jaar opgeheven en binnenkort zult u, als u naar www.bonifatiusparochie.info gaat, worden doorgelinkt naar www.rkvlietstreek.nl

HOME