Kerk van de H. Bonifatius

tentoonstelling in het kader 750 jaar Kerk in Rijswijk

 

Dit najaar: volop inspiratie voor het jongeren- en tienerwerk

 

 

34e zondag door het jaar

zaterdag 25 november,  16:30 uur: Martinuskerk, Voorburg, Eucharistieviering, Pastoor Bakker & diaken Tolsma, Vier Jaargetijden.

zondag 26 november, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Eucharistieviering, Pastoor van Deelen & diaken Tolsma, Resonet in Laudibus.

zondag 26 november, 11:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, Pastoor van Deelen & diaken Tolsma, Koorschool.

zondag 26 november, 12:30 uur: Bonifatiuskerk, Dopen, Pastor van der Aart.

zondag 26 november, 13:00 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Eucharistieviering, Paters SVD, Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap.

maandag 27 november, 19:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Rozenkrans/Adventskrans maken.

dinsdag 28 november, 09:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Communieviering.

vrijdag 1 december, 9:30 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering.

zaterdag 2 december, 16:30 uur: Martinuskerk, Voorburg, Eucharistieviering, Pastoor Bakker, Zanggroep.

zaterdag 2 december, 19:00 uur:, Benedictus en Bernadettekerk, Eucharistieviering, Past. van Deelen & dkn Huntjens, Samenzang.

zondag 3 december, ------: Benedictus en Bernadettekerk, Samen vieren in de Bonifatiuskerk.

zondag 3 december, 10:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, Voorgangers Rijswijkse kerken, 750 kerk in Rijswijk, dankviering.

zondag 3 december, 14:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, R.K. Oekraï¿®se gemeenschap, Oosterse Ritus.

Wij bidden voor onze parochie voor het welzijn van onze parochie, en van onze zusterparochies in de Federatie Vlietstreek, Sint Maarten en Trinitas. In deze gemeenschap bidden wij voor: Hans van Wieringen, Harry en Riet de Natris, Martin Fagel, Truus Janssen-Aernts, Adriaan van Dijk en Bep van Dijk-Warmerdam, Hans Huisman.

In deze gemeenschap bidden wij in het bijzonder voor de mensen uit ons midden die ziek zijn: om kracht en goede moed.

En wij bidden ook voor hen die voor de zieken zorgen.

Wij bidden voor hen die onlangs zijn overleden. Wij noemen bij naam: Aaf van Gageldonk-Witte, Ine van der Kleij.

Dat zij mogen rusten in vrede. Wij bidden ook voor de nabestaanden die met een lege plaats achterblijven.

De  collecte is bestemd voor het werk van onze parochie. Met uw gaven in natura helpt u onze medemens in nood. Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

Mededelingen:

Van 14 oktober tot 3 december is er in Museum Rijswijk een tentoonstelling in het kader 750 jaar Kerk in Rijswijk. Openingstijden dinsdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur.

Op maandagavond 27 november is er gelegenheid om tijdens een workshop uw eigen adventskrans te maken. Voor materiaal wordt gezorgd. Het vindt plaats in de Benedictus en Bernadettekerk. U vindt de folder met alle gegevens achter in de kerk of klik HIER

Op zondag 17 december geeft Barina het traditionele Kerstconcert in de Benedictus en Bernadettekerk. Dit concert begint om half 3 en is gratis. Na afloop is er warme chocolademelk en glu-wein.

HOME