Kerk van de H. Bonifatius

tentoonstelling in het kader 750 jaar Kerk in Rijswijk

 

Dit najaar: volop inspiratie voor het jongeren- en tienerwerk

 

Caeciliaconcert door Gloria Deo op zondag 19 november

32e zondag door het jaar

zaterdag 11 november,  16:30 uur: Martinuskerk, Voorburg, Eucharistieviering, Pastoor Bakker, Samenzang, inzameling voor Voedselbank deurcollecte orkaan op Sint Maarten.

zondag 12 november, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Communieviering, Diaken Tolsma, Barina.

zondag 12 november, 11:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, Pastoor van Deelen , Gloria Deo (Latijn).

zondag 12 november, 13:00 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Eucharistieviering, Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap.

zondag 12 november, 14:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, R.K. Oekrainse gemeenschap, Oosterse Ritus.

maandag 13 november, 19:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Rozenkrans. De oktobermaand is weer begonnen. Iedere werkdag is er in de Bonifatiuskerk rozenkransbidden om 19.30 uur.

dinsdag 14 november, 09:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Communieviering.

vrijdag 17 november, 9:30 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering.

zaterdag 18 november,  16:30 uur: Martinuskerk, Voorburg, Woorddienst, Pastor Beemster, Afscheidsviering, gelegenheidskoor.

zondag 19 november, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Communieviering, Pastor van der Aart, Gerardus Majellakoor, 2e collecte jongerenwerk.

zondag 19 november, 11:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, Pastoors van Deelen & Bakker & diaken Huntjens, Schola Cantorum, 2e collecte jongerenwerk.

Wij bidden voor onze parochie voor het welzijn van onze parochie, en van onze zusterparochies in de Federatie Vlietstreek, Sint Maarten en Trinitas. In deze gemeenschap bidden wij voor: Hans van Wieringen, Rita Garnier, Runo Koeleman en familie van Velzen, voor levende en overleden leden van Gloria Deo en de Schola, Marc Bouman (9 jaar).

In deze gemeenschap bidden wij in het bijzonder voor de mensen uit ons midden die ziek zijn: om kracht en goede moed.

En wij bidden ook voor hen die voor de zieken zorgen.

Wij bidden voor hen die onlangs zijn overleden. Wij noemen bij naam: Aaf van Gageldonk-Witte.

Dat zij mogen rusten in vrede. Wij bidden ook voor de nabestaanden die met een lege plaats achterblijven.

De  collecte is bestemd voor het werk van onze parochie. Met uw gaven in natura helpt u onze medemens in nood. Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

Mededelingen:

Van 14 oktober tot 3 december is er in Museum Rijswijk een tentoonstelling in het kader 750 jaar Kerk in Rijswijk. Openingstijden dinsdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur.

Op maandagavond 27 november is er gelegenheid om tijdens een workshop uw eigen adventskrans te maken. Voor materiaal wordt gezorgd. Het vindt plaats in de Benedictus en Bernadettekerk. U vindt de folder met alle gegevens achter in de kerk of klik HIER

Volgende week is er een 2e collecte voor het jeugd- en jongerenwerk.

Volgende week is er het jaarlijkse Caeciliaconcert door Gloria Deo en de Schola Cantorum o.l.v. Gerard Legierse.

HOME