Kerk van de H. Bonifatius

 

 

 

 

 

 

Kerkproeverij

23e zondag door het jaar

Kerkproeverij

zaterdag 9 september, 16:30 uur: Martinuskerk, Eucharistieviering, Pastor van Eijk, Samenzang.

zondag 10 september, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Communieviering, Pastor van der Aart, B arina

zondag 10 september, 11:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, Pastoor van Deelen, Gloria Deo (Latijn).

zondag 10 september, 13:00 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Eucharistieviering(KKI), Paters SVD.

maandag 11 september, 19:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Rozenkrans.

dinsdag 12 september, 09:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Communieviering.

woensdag 13 september, 9:30 uur: Na Pinksteren zijn er op woensdag geen vieringen meer.

vrijdag 15 september, 9:30 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering.

zaterdag 16 september, 16:30 uur: Martinuskerk, Eucharistieviering, Pastoor Bakker, Schola, deurcollecte voor PAX.

zondag 17 september, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Communieviering, Pastor van der Aart, Ger. Majellakoor, 2e collecte voor (ex)gedetineerden.

zondag 17 september, 11:00 uur: Bonifatiuskerk, Communieviering, Diaken Tolsma, Gloria Deo (Latijn), 2e collecte voor (ex)gedetineerden.

Wij bidden voor onze parochie voor het welzijn van onze parochie, en van onze zusterparochies in de Federatie Vlietstreek, Sint Maarten en Trinitas. In deze gemeenschap bidden wij voor: voor mijn zoon Aad, ter nagedachtenis aan Franciscus Fernandez, ter nagedachtenis aan Lud Schoenmakers, ter nagedachtenis aan Annie Verlaan–Korner, voor overleden moeder.

In deze gemeenschap bidden wij in het bijzonder voor de mensen uit ons midden die ziek zijn: om kracht en goede moed.

En wij bidden ook voor hen die voor de zieken zorgen.

Wij bidden voor hen die onlangs zijn overleden. Wij noemen bij naam: Greet Midden.

Dat zij mogen rusten in vrede. Wij bidden ook voor de nabestaanden die met een lege plaats achterblijven.

De  collecte is bestemd voor het werk van onze parochie. Met uw gaven in natura helpt u onze medemens in nood. Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

Mededelingen:

Wijziging vieringen door de week tot augustus 2017.

Voor de actie Kerkproeverij liggen achter in de kerk uitnodigingskaarten die u mee kunt nemen. Ook liggen er blaadjes met het noveengebed van 1 tot 9 september voor het welslagen van de actie . De noveen start 1 september om 19.00 uur in de St. Martinuskerk in Voorburg.  U kunt de teksten van de noveen ook op de parochiewebsite vinden. Hier vindt u ook tips voor het uitnodigen van mensen.

Er zijn nog een aantal exemplaren van het inspiratieboekje:Rooms-Katholiek in deze tijd. Deze boekjes zijn bedoeld om door te geven aan de genodigden.

Zondag 10 september a.s. is er in het kader "750 jaar Kerk in Rijswijk" weer een open viering. Deze keer is de viering in de Oude Kerk en begint om 10.00 uur. Iedereen is van harte welkom.

HOME