Kerk van de H. Bonifatius

tentoonstelling in het kader 750 jaar Kerk in Rijswijk

 

 

Dit najaar: volop inspiratie voor het jongeren- en tienerwerk

31e zondag door het jaar

Allerzielen

zaterdag 4 november, 19:00 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Communieviering, Gebedsleiders Verviers & Beker.

zondag 5 november, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Communieviering, Pastor van der Aart, Resonet in Laudibus, Allerzielen.

zondag 5 november, 11:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, Pastoor van Deelen & dkn Scheffers, Schola Cantorum, Allerzielen en gravenzegening

zondag 5 november, 14:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, R.K. Oekra○se gemeenschap, Oosterse Ritus.

maandag 6 november, 19:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Rozenkrans. De oktobermaand is weer begonnen. Iedere werkdag is er in de Bonifatiuskerk rozenkransbidden om 19.30 uur.

dinsdag 7 november, 09:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Gebedskring.

vrijdag 10 november, 9:30 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering.

zaterdag 11 november,  16:30 uur: Martinuskerk, Voorburg, Eucharistieviering, Pastoor Bakker, Samenzang, inzameling voor Voedselbank deurcollecte orkaan op Sint Maarten.

zondag 12 november, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Communieviering, Diaken Tolsma, Barina.

zondag 12 november, 11:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, Pastoor van Deelen , Gloria Deo (Latijn).

zondag 12 november, 13:00 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Eucharistieviering, Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap.

zondag 12 november, 14:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, R.K. Oekra○se gemeenschap, Oosterse Ritus.

Wij bidden voor onze parochie voor het welzijn van onze parochie, en van onze zusterparochies in de Federatie Vlietstreek, Sint Maarten en Trinitas. In deze gemeenschap bidden wij voor: overleden familie Koot-Beliën, Jean Pham Duc An en overleden familie, Christina Witteman-Bentvelzen, Harry en Riet de Natris, ter nagedachtenis aan Francisco Fernandez, echtpaar Sas-Hauser, Elisabeth Wilhelmina Nieuwmans-Huijgens, Wim Clavan, Rienk de Jong en familie Hofstede, Antonio Galvao, Theo Nagel, Tinie Bosman Schotting, Aad Hendriks, Petrus Timmermans en Maria Johanna Timmermans–Daniëls, voor de zusjes Leonie en Els Timmermans, Piet Rijkers en zijn kleindochter Lieve, Runo Koeleman en de familie van Velzen.

In deze gemeenschap bidden wij in het bijzonder voor de mensen uit ons midden die ziek zijn: om kracht en goede moed.

En wij bidden ook voor hen die voor de zieken zorgen.

Wij bidden voor hen die onlangs zijn overleden. Wij noemen bij naam: Bert Klaasman.

Dat zij mogen rusten in vrede. Wij bidden ook voor de nabestaanden die met een lege plaats achterblijven.

De  collecte is bestemd voor het werk van onze parochie. Met uw gaven in natura helpt u onze medemens in nood. Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

Mededelingen:

Van 14 oktober tot 3 december is er in Museum Rijswijk een tentoonstelling in het kader 750 jaar Kerk in Rijswijk. Openingstijden dinsdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur.

Er zijn weer acties vanuit de samenwerkende kerken voor het AZC in Rijswijk. U vindt ze op het roze blaadje achter in de kerk. Voor uw hulp zijn wij dankbaar.

HOME