Kerk van de H. Bonifatius

 

 

 

 

gebedsdag voor de Schepping

Kerkproeverij

22e zondag door het jaar

Gebedsdag voor de schepping

zaterdag 2 september, 19:00 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Communieviering, Gebedsleiders Verviers & Beker.

zondag 3 september, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Eucharistieviering, Pastoor Bakker, Resonet in Laudibus.

zondag 3 september, 11:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, Pastoor Bakker, Schola Cantorum.

zondag 3 september, 14:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, R.K. Oekraïense gemeenschap.

maandag 4 september, 19:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Rozenkrans.

dinsdag 5 september, 09:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Gebedskring.

woensdag 6 september, 9:30 uur: Na Pinksteren zijn er op woensdag geen vieringen meer.

vrijdag 8 september, 9:30 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering.

zaterdag 9 september, 16:30 uur: Martinuskerk, Eucharistieviering, Pastor van Eijk, Samenzang.

zondag 10 september, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Communieviering, Pastor van der Aart, B arina

zondag 10 september, 11:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, Pastoor van Deelen, Gloria Deo (Latijn).

zondag 10 september, 13:00 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Eucharistieviering(KKI), Paters SVD.

Wij bidden voor onze parochie voor het welzijn van onze parochie, en van onze zusterparochies in de Federatie Vlietstreek, Sint Maarten en Trinitas. In deze gemeenschap bidden wij voor: Alberta Oorschot, die een jaar geleden is overleden, overleden familie Koot–Belien, Christina Witteman–Bentvelzen, Fiet Bruininga–Rings, Stanislovas, die 7 augustus is overleden, en Jonas, die in 2013 is overleden, dat zij mogen rusten in vrede.

In deze gemeenschap bidden wij in het bijzonder voor de mensen uit ons midden die ziek zijn: om kracht en goede moed.

En wij bidden ook voor hen die voor de zieken zorgen.

Wij bidden voor hen die onlangs zijn overleden. Wij noemen bij naam: Bep van Dijk–van Warmerdam, Greet Midden.

Dat zij mogen rusten in vrede. Wij bidden ook voor de nabestaanden die met een lege plaats achterblijven.

De  collecte is bestemd voor het werk van onze parochie. Met uw gaven in natura helpt u onze medemens in nood. Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

Mededelingen:

Wijziging vieringen door de week tot augustus 2017.

Voor de actie Kerkproeverij liggen achter in de kerk uitnodigingskaarten die u mee kunt nemen. Ook liggen er blaadjes met het noveengebed van 1 tot 9 september voor het welslagen van de actie . De noveen start 1 september om 19.00 uur in de St. Martinuskerk in Voorburg.  U kunt de teksten van de noveen ook op de parochiewebsite vinden. Hier vindt u ook tips voor het uitnodigen van mensen.

Er zijn nog een aantal exemplaren van het inspiratieboekje:Rooms-Katholiek in deze tijd. Deze boekjes zijn bedoeld om door te geven aan de genodigden.

Zondag 10 september a.s. is er in het kader "750 jaar Kerk in Rijswijk" weer een open viering. Deze keer is de viering in de Oude Kerk en begint om 10.00 uur. Iedereen is van harte welkom.

Na deze viering is er gelegenheid voor een kopje koffie of thee achter in de kerk. Drinkt u ook gezellig een kopje mee?

HOME