HH. Benedictus en Bernadettekerk

tentoonstelling in het kader 750 jaar Kerk in Rijswijk

 

Dit najaar: volop inspiratie voor het jongeren- en tienerwerk

 

Caeciliaconcert door Gloria Deo op zondag 19 november

32e zondag door het jaar

zaterdag 11 november,  16:30 uur: Martinuskerk, Voorburg, Eucharistieviering, Pastoor Bakker, Samenzang, inzameling voor Voedselbank deurcollecte orkaan op Sint Maarten.

zondag 12 november, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Communieviering, Diaken Tolsma, Barina.

zondag 12 november, 11:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, Pastoor van Deelen , Gloria Deo (Latijn).

zondag 12 november, 13:00 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Eucharistieviering, Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap.

zondag 12 november, 14:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, R.K. Oekrainse gemeenschap, Oosterse Ritus.

maandag 13 november, 19:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Rozenkrans. De oktobermaand is weer begonnen. Iedere werkdag is er in de Bonifatiuskerk rozenkransbidden om 19.30 uur.

dinsdag 14 november, 09:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Communieviering.

vrijdag 17 november, 9:30 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering.

zaterdag 18 november,  16:30 uur: Martinuskerk, Voorburg, Woorddienst, Pastor Beemster, Afscheidsviering, gelegenheidskoor.

zondag 19 november, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Communieviering, Pastor van der Aart, Gerardus Majellakoor, 2e collecte jongerenwerk.

zondag 19 november, 11:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, Pastoors van Deelen & Bakker & diaken Huntjens, Schola Cantorum, 2e collecte jongerenwerk.

Wij bidden voor onze parochie voor het welzijn van onze parochie, en van onze zusterparochies in de Federatie Vlietstreek, Sint  Maarten en Trinitas. Vandaag, in deze gemeenschap brengen wij de gebedsintenties die in het bijzonder zijn opgegeven voor deze viering: overleden ouders de Groot Heupner-Hofland, overleden ouders Davids-Andreas, Dorien Geurs-Andreas, overleden moeder, in dierbare herinnering aan Cor Straver-van Rijt.

En wij bidden ook voor hen die voor de zieken zorgen.

Wij bidden voor hen die onlangs zijn overleden. Wij noemen bij naam: Aaf van Gageldonk-Witte.

Dat zij mogen rusten in vrede.

Wij bidden ook voor de nabestaanden die met een lege plaats achterblijven.

U kunt bij deze gaven aansluiten in de collectes. De collecte is bestemd voor het werk van onze parochie. Met uw gaven in natura helpt u onze medemens in nood. Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

Mededelingen:

Van 14 oktober tot 3 december is er in Museum Rijswijk een tentoonstelling in het kader 750 jaar Kerk in Rijswijk. Openingstijden dinsdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur.

In de hal kunt u weer producten uit de derdewereld landen kopen.

Op maandagavond 27 november is er gelegenheid om tijdens een workshop uw eigen advents-krans te maken. Voor het materiaal wordt gezorgd. Het vindt plaats in de Benedictus en Bernadettekerk, u vindt de folder met alle gegevens achter in de kerk of klik HIER.

Aanstaande vrijdagmorgen wordt de kerk weer schoongemaakt. Extra helpers zijn altijd van harte welkom.

Volgende week zondag is er een tweede collecte, bestemd voor het jongerenwerk.

Volgende week is er in de Bonifatiuskerk het jaarlijkse Caeciliaconcert door Gloria Deo en de Schola Cantorum o.l.v. Gerard Legierse.

HOME