HH. Benedictus en Bernadettekerk

 

 

 

 

 

Kerkproeverij

23e zondag door het jaar

kerkproeverij

zaterdag 9 september, 16:30 uur: Martinuskerk, Eucharistieviering, Pastor van Eijk, Samenzang.

zondag 10 september, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Communieviering, Pastor van der Aart, B arina

zondag 10 september, 11:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, Pastoor van Deelen, Gloria Deo (Latijn).

zondag 10 september, 13:00 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Eucharistieviering(KKI), Paters SVD.

maandag 11 september, 19:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Rozenkrans.

dinsdag 12 september, 09:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Communieviering.

woensdag 13 september, 9:30 uur: Na Pinksteren zijn er op woensdag geen vieringen meer.

vrijdag 15 september, 9:30 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering.

zaterdag 16 september, 16:30 uur: Martinuskerk, Eucharistieviering, Pastoor Bakker, Schola, deurcollecte voor PAX.

zondag 17 september, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Communieviering, Pastor van der Aart, Ger. Majellakoor, 2e collecte voor (ex)gedetineerden.

zondag 17 september, 11:00 uur: Bonifatiuskerk, Communieviering, Diaken Tolsma, Gloria Deo (Latijn), 2e collecte voor (ex)gedetineerden.

Wij bidden voor onze parochie voor het welzijn van onze parochie, en van onze zusterparochies in de Federatie Vlietstreek, Sint  Maarten en Trinitas. Vandaag, in deze gemeenschap brengen wij de gebedsintenties die in het bijzonder zijn opgegeven voor deze viering: overleden ouders de Groot Heupner-Hofland, overleden ouders Davids-Andreas, Dorien Geurs-Andreas, in dierbare herinnering aan Cor Straver-van Rijt, om kracht voor de ernstig zieke Ine van der Kleij.

En wij bidden ook voor hen die voor de zieken zorgen.

Wij bidden voor hen die onlangs zijn overleden. Wij noemen bij naam: Greet Midden.

Dat zij mogen rusten in vrede.

Wij bidden ook voor de nabestaanden die met een lege plaats achterblijven.

De collecte is bestemd voor het werk van onze parochie. Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

Mededelingen:

Aanstaande vrijdagmorgen wordt de kerk weer schoongemaakt. Extra helpers zijn altijd van harte welkom.

Volgende week zondag is er een 2e collecte voor (ex)gedetineerden.

HOME