HH. Benedictus en Bernadettekerk

Adventskalender 2017

Kerk aan de Vliet: parochieblad, nr. 6,  december 2017 - februari 2018

Dit najaar: volop inspiratie voor het jongeren- en tienerwerk

 

 

2e zondag van de Advent

zaterdag 9 december,  16:30 uur: Martinuskerk, Voorburg, Eucharistieviering, Pastoor Bakker & diaken Huntjens, Schola.

zondag 10 december, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Communieviering, Pastor van der Aart, Barina, collecte voor de PCI.

zondag 10 december, 11:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, Pastoor Bakker & diaken Huntjens, Schola Cantorum, collecte voor de PCI.

zondag 10 december, 13:00 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Eucharistieviering, Paters SVD, Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap.

zondag 10 december, 14:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, R.K. Oekrainse gemeenschap, Oosterse Ritus.

maandag 11 december, 19:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Rozenkrans/Adventskrans maken.

dinsdag 12 december, 09:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Communieviering.

vrijdag 15 december, 9:30 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering.

zaterdag 16 december, 16:30 uur: Martinuskerk, Voorburg, Eucharistieviering, Pastor van Eijk, Samenzang, organist.

zondag 17 december, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Pastoor van Deelen, Resonet in Laudibus, boeteviering.

zondag 17 december, 11:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, Pastoor van Deelen, Gloria Deo (Latijn), boeteviering.

Wij bidden voor onze parochie voor het welzijn van onze parochie, en van onze zusterparochies in de Federatie Vlietstreek, Sint  Maarten en Trinitas. Vandaag, in deze gemeenschap brengen wij de gebedsintenties die in het bijzonder zijn opgegeven voor deze viering: overleden ouders de Groot Heupner-Hofland, overleden ouders Davids-Andreas, Dorien Geurs-Andreas, Jaap Borsboom die een jaar geleden is overleden, in dankbare herinnering aan Leo Pijpers, Leny en Jacques Mooren.

En wij bidden ook voor hen die voor de zieken zorgen.

Wij bidden voor hen die onlangs zijn overleden. Wij noemen bij naam: Ine van der Kleij, Rob Pawelec.

Dat zij mogen rusten in vrede.

Wij bidden ook voor de nabestaanden die met een lege plaats achterblijven.

Er is een collecte geheel bestemd voor het werk van de PCI. Met uw gaven in natura helpt u onze medemens in nood. Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!!

Mededelingen:

Op zondag 10 december is de collecte geheel bestemd voor de PCI. Warm aanbevolen.

Op zondag 17 december geeft Barina het traditionele Kerstconcert. Dit concert begint om half 3 en is gratis. Na afloop is er warme chocolademelk en gluhwein.

Aanstaande dinsdag is er in deze kerk om 10 uur een communieviering voor leden van de KBO.Niet leden zijn uiteraard ook welkom. De viering van half 10 komt dan te vervallen.

Aanstaande vrijdagmorgen wordt de kerk weer schoongemaakt. Extra helpers zijn altijd van harte welkom.

De drie woensdagen in de Advent worden gebedsvieringen gehouden in de dagkapel van de Martinuskerk in Voorburg, rond het thema “Er was geen plaats voor hem.” Aansluitend aan deze vieringen is er een activiteit in de Maartenszaal om 20.00 uur, die ook apart bezocht kan worden. Van harte welkom.

In de hal kunt u weer producten uit de derdewereld landen kopen.

HOME