HH. Benedictus en Bernadettekerk

tentoonstelling in het kader 750 jaar Kerk in Rijswijk

 

Dit najaar: volop inspiratie voor het jongeren- en tienerwerk

31e zondag door het jaar

Allerzielen

zaterdag 4 november, 19:00 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Communieviering, Gebedsleiders Verviers & Beker.

zondag 5 november, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Communieviering, Pastor van der Aart, Resonet in Laudibus, Allerzielen.

zondag 5 november, 11:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, Pastoor van Deelen & dkn Scheffers, Schola Cantorum, Allerzielen en gravenzegening

zondag 5 november, 14:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, R.K. Oekra´ense gemeenschap, Oosterse Ritus.

maandag 6 november, 19:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Rozenkrans. De oktobermaand is weer begonnen. Iedere werkdag is er in de Bonifatiuskerk rozenkransbidden om 19.30 uur.

dinsdag 7 november, 09:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Gebedskring.

vrijdag 10 november, 9:30 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering.

zaterdag 11 november,  16:30 uur: Martinuskerk, Voorburg, Eucharistieviering, Pastoor Bakker, Samenzang, inzameling voor Voedselbank deurcollecte orkaan op Sint Maarten.

zondag 12 november, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Communieviering, Diaken Tolsma, Barina.

zondag 12 november, 11:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, Pastoor van Deelen , Gloria Deo (Latijn).

zondag 12 november, 13:00 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Eucharistieviering, Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap.

zondag 12 november, 14:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, R.K. Oekra´ense gemeenschap, Oosterse Ritus.

Wij bidden voor onze parochie voor het welzijn van onze parochie, en van onze zusterparochies in de Federatie Vlietstreek, Sint  Maarten en Trinitas. Vandaag, in deze gemeenschap brengen wij de gebedsintenties die in het bijzonder zijn opgegeven voor deze viering: overleden ouders van Ruyven-Wubben, Jo Siebes-Regtvoort, in liefdevolle herinnering aan Co de Jong-Groeneboer, Riet van Paassen-van den Bosch, uit liefdevolle herinnering aan Wil en Ger Schepers, voor overleden broers en zusters, overleden moeder en oma Dora Hakkers, overleden ouders Permentier-van Kruining en hun zoon Guus, Bert Brok, overleden familie Wouters-Lambooy en zus Rolfes, in liefdevolle herinnering aan Joop Markus, in liefdevolle herinnering aan John Rietmeijer, een dierbare herinnering aan onze zoon Dennis en onze ouders.

En wij bidden ook voor hen die voor de zieken zorgen.

Wij bidden voor hen die onlangs zijn overleden. Wij noemen bij naam: Bert Klaasman.

Dat zij mogen rusten in vrede.

Wij bidden ook voor de nabestaanden die met een lege plaats achterblijven.

U kunt bij deze gaven aansluiten in de collectes. De collecte is bestemd voor het werk van onze parochie. Met uw gaven in natura helpt u onze medemens in nood. Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

Mededelingen:

Van 14 oktober tot 3 december is er in Museum Rijswijk een tentoonstelling in het kader 750 jaar Kerk in Rijswijk. Openingstijden dinsdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur.

Er zijn weer acties vanuit de samenwerkende kerken voor het AZC in Rijswijk. U vindt ze op het roze blaadje achter in de kerk. Voor uw hulp zijn we u dankbaar.

In de hal kunt u weer producten uit de derdewereld landen kopen.

HOME