HH. Benedictus en Bernadettekerk

 

 

 

gebedsdag voor de Schepping

Kerkproeverij

22e zondag door het jaar

Gebedsdag voor de schepping

zaterdag 2 september, 19:00 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Communieviering, Gebedsleiders Verviers & Beker.

zondag 3 september, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Eucharistieviering, Pastoor Bakker, Resonet in Laudibus.

zondag 3 september, 11:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, Pastoor Bakker, Schola Cantorum.

zondag 3 september, 14:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, R.K. Oekraïense gemeenschap.

maandag 4 september, 19:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Rozenkrans.

dinsdag 5 september, 09:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Gebedskring.

woensdag 6 september, 9:30 uur: Na Pinksteren zijn er op woensdag geen vieringen meer.

vrijdag 8 september, 9:30 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering.

zaterdag 9 september, 16:30 uur: Martinuskerk, Eucharistieviering, Pastor van Eijk, Samenzang.

zondag 10 september, 9:30 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Communieviering, Pastor van der Aart, B arina

zondag 10 september, 11:00 uur: Bonifatiuskerk, Eucharistieviering, Pastoor van Deelen, Gloria Deo (Latijn).

zondag 10 september, 13:00 uur: Benedictus en Bernadettekerk, Eucharistieviering(KKI), Paters SVD.

Wij bidden voor onze parochie voor het welzijn van onze parochie, en van onze zusterparochies in de Federatie Vlietstreek, Sint  Maarten en Trinitas. Vandaag, in deze gemeenschap brengen wij de gebedsintenties die in het bijzonder zijn opgegeven voor deze viering: overleden ouders van Ruyven-Wubben, in liefdevolle herinnering aan Co de Jong-Groeneboer, Jack Straver in liefdevolle herinnering, Lucia Pham Tie Ne en overleden familie, in dierbare herinnering aan Henriette Lammerding-Verdier

En wij bidden ook voor hen die voor de zieken zorgen.

Wij bidden voor hen die onlangs zijn overleden. Wij noemen bij naam: Bep van Dijk van Warmerdam.

Dat zij mogen rusten in vrede.

Wij bidden ook voor de nabestaanden die met een lege plaats achterblijven.

De collecte is bestemd voor het werk van onze parochie. Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

Mededelingen:

Er is  weer een open viering is in het kader van 750 jaar kerk in Rijswijk. Deze viering is in de Oude Kerk op 10 september en begint om 10 uur. Iedereen is van harte welkom.

In het AZC van Rijswijk verblijven momenteel ca. 400 mensen.De Samenlopers, de samenwerkende kerken van Rijswijk, proberen hen te helpen met allerlei activiteiten. Bij een aantal daarvan kunt u helpen. U vindt dit omschreven op de roze kaarten achter in de kerk. Kijk ee ns of er iets voor u bij zit, het gaat niet om grootse dingen en u helpt hen er echt mee.

In de hal kunt u weer producten uit de derdewereld landen kopen.

HOME