Ontmanteling van de kerkzaal, 20 april 2009

 

Daags na de afscheidsviering in de huidige, vertrouwde kerk van de Benedictus en Bernadettekerk op zondag 19 april  is maandagmorgen vroeg meteen begonnen met de ontmanteling van de kerkzaal. Medewerkers van orgelbouwer Vulpen demonteerde het orgel voor tijdelijke overplaatsing naar de Bonifatiuskerk. Pim van der Heijden van Pimsoftdesgin begon zijn collega’s met het verwijderen van de kerkbanken. Vrijwilligers zorgden voor het weghalen van de overige attributen. De parochiezaal is  ingericht voor de doordeweekse vieringen en de vergaderzaal geschikt gemaakt voor o.a. de maaltijdgroep. Ongelooflijk wat in een dag tijd is verricht om de start voor de aannemer en de voortgang van de parochiële activiteiten mogelijk te maken. De komende dagen zullen tal van vrijwilligers zich inzetten om de sacristie en bijsacristie te ontruimen. Veel materiaal zal worden afgevoerd en de zaken die behouden blijven voor de vernieuwde Benedictus en Bernadettekerk zullen tijdelijk een plaatsje vinden in de pastorie en in de Bonifatiuskerk.

Hulde aan allen die zich inzetten om de vernieuwbouw tot een succes te maken.

 

Namens de bouwcommissie B&B,

Paul Schott en Sjaak Hauser

20 april 2009: demontage preekstoel

demontage banken voor hergebruik

nieuwe door-de-week kerkzaal

nieuwe eetzaal

demontage orgel

 

 

21 april 2009: vervoer naar Bonifatiuskerk

 

 

 

 

23 april 2009: verdere onttakeling van de B&B-kerk .

 en het Bernadette-orgel in alle glorie hersteld in de Bonifatius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 april 2009: afvoer van de laatste rommel

 

 

 

.... een lege kerk....