20 januari 2010

Op 20 januari hield projectleider Sjaak Hauser een rondleiding in de B&B-vernieuwbouw voor de medewerkers van Open Huis en Koffiegroep.

 

Hierbij enkele foto's genomen door Lex Beneken Kolmer.

In deze ruimte wordt voor warme voeten gezorgd

De Narthexwand is nu bijna klaar

 

 

De toekomstige parochiezaal

De lichtwering voor de ramen aan de Churchilllaanzijde

De voormalige sacristie nog steeds in gebruik als eetzaal voor de werklieden