Pastoor Wim Bakker

Ik ben geboren op 4 april 1958. In Limmen (Noord Holland) runden mijn ouders een bakkerij “bakker Bakker”. Een gezellige en drukke thuissituatie. Zelf voelde ik mij al heel jong geroepen om mijn leven inhoud en betekenis te geven als priester ten dienste van de Kerk en de mensen. Op 12 november 1983 ben ik tot priester gewijd in de kathedraal van Rotterdam. Sinds die tijd ben ik werkzaam geweest als priester in verschillende parochies en daarbij heb ik mij 20 jaar ingezet voor de diaken- en priesteropleiding Vronesteyn van ons bisdom. In 2012 ben ik benoemd als pastoor van de Sint Maarten-Trinitasparochies en nu binnen de R.K. federatie Vlietstreek.

E-mail: PastoorBakker@SintMaarten-Trinitas.nl