Pastor Saskia van Winden-van der Pol

In 1968 ben ik geboren in Den Haag. Ik maakte deel uit van een gezin van elf kinderen. Mijn ouders hadden een ambachtelijke slagerij waar ik veel bewondering en trots voor heb. Als kind was ik al veel betrokken bij het kerkelijk parochieleven. Eerst als vrijwilligster op veel terreinen binnen de kerk. Later deed ik de pastorale school, een toerustingscursus voor vrijwilligers. Ik heb daarbij de richting liturgie gevolgd. Met mijn grote creativiteit en het graag met mensen willen werken heb ik de opleiding tot activiteitenbegeleidster gevolgd. Met blijdschap kijk ik terug op de mooie jaren waar ik als activiteitenbegeleidster in verschillende zorginstellingen heb gewerkt en ook op de maanden waarbij ik voor het Rode Kruis werd uitgezonden naar Roemenië. Mijn betrokkenheid bij parochie bleef en mijn geloofsleven groeide waardoor het intense verlangen ontstond om mij vanuit mijn geloof in God in te zetten. Ik ben tijdens mijn werk als activiteiten begeleidster de studie Theologie & Levensbeschouwing in Amsterdam  gaan volgen. Deze heb ik in 1997 afgerond. Vlak voor het afronden van mijn studie ben ik vanwege rugproblemen uit de gezondheidszorg gestapt en als geestelijk begeleidster in twee verpleeghuizen gaan werken.

Een niet gebruikelijke weg wanneer je je studie nog niet hebt afgerond maar hierbij kreeg ik toch de goedkeuring en ondersteuning van het Bisdom. Dit heb ik altijd gewaardeerd als starter. Het intens verlangen om mij in te zetten voor de kerk is vanuit mijn grote liefde die ik heb voor God en het Evangelie, maar hoe ik dit in de praktijk kon gaan brengen was voor mij nog niet duidelijk. Dit was een ware zoektocht. Tegen het einde van mijn studie ontmoette ik geheel onverwacht en tegen mijn bedoelingen in mijn huidige man. Hier had ik nog niet eerder positief tegenover gestaan. Wij hebben samen twee kinderen. Het waardevolle voor mij is dat ik naast mijn roeping en liefde voor mijn gezinsleven ook mijn roeping vanuit mijn geloof en liefde voor God trouw kan zijn. Het werken in het pastoraat is voor mij dan ook een essentieel onderdeel van mijn leven. In 2004 kreeg ik van de bisschop een zes-uren benoeming voor de taken catechese die in de loop van de jaren is uitgebreid naar 15 uur. Nu staan we voor de mooie uitdaging van samenwerking in de federatie waar ik met enthousiasme en frisse moed naar uitkijk samen met mijn collega’s.

Email:  pastor.vanwinden@bonifatiusparochie.info