Pastoor Lex van Deelen

Ik ben geboren op 20 juli 1951 in Den Haag, maar de meeste tijd woonden wij in de Rotterdamse regio. Na de HBS heb ik een bedrijfseconomische studie gevolgd aan de HEAO in Rotterdam. Via administratie en personeelsadministratie werd ik personeelsfunctionaris bij een groot bouwbedrijf. Ongeveer tien jaar werkte ik voor dat bedrijf op bouwprojecten in het Midden Oosten.
Na terugkeer in Nederland in 1988 als Hoofd Personeelszaken verbond ik mij kerkelijk aan De Krijtberg in het centrum van Amsterdam. Daar deed zich de vraag voor of ik zelf verantwoordelijkheid zou moeten dragen voor de voortgang van het evangelie in onze tijd, en zo ja hoe. Enkele jaren van nadenken en bidden leidden uiteindelijk tot mijn aanmelding bij de Priesteropleiding Vronesteyn van het bisdom Rotterdam. De studie theologie volgde ik in deeltijd aan het seminarie Bovendonk voor de zogenaamde "late roepingen". Een heerlijke studie op een prachtige plek. Op 12 december 1998 werd ik priester gewijd in de kathedraal van ons bisdom in Rotterdam.

De bisschop benoemde mij in het pastoraal team van Leidschendam. Daar begon toen net de eerste samenwerking tussen parochies vorm te krijgen, met vallen en opstaan. Door het overlijden van de pastoor bleef ik daar wat langer dan gebruikelijk is voor een eerste benoeming. Na zes jaar benoemde de bisschop mij in de Bonifatiusparochie van Rijswijk en een deel van Den Haag. Sinds 1 januari 2007 ben ik daar de pastoor, gelukkig in een team met collega pastores.  

E-mail: pastoor.vandeelen@bonifatiusparochie.info