Parochiebestuur H. Bonifatiusparochie

klik op een foto voor meer informatie

Inge Brongers

Lex van Deelen

Vincent Dobbe

secretaris

Voorzitter

Penningmeester

Steven Verouden

Tineke Tangel

Constantijn Dolmans

Lid

vice-voorzitter

Lid