Even voorstellen: Constantijn Dolmans

In het najaar van 2005 werd ik als vader gevraagd mee te helpen bij de Communievoorbereiding van mijn dochter en vanaf dat moment ben ik betrokken bij de Bonifatiusparochie in de EHC werkgroep.

Ik ben geboren en getogen in Arnhem (1967) met vijf oudere broers en zussen. Na het doorlopen van de middelbare school ging ik studeren in Leiden en daar was ik onder meer een jaar voorzitter van het Katholiek Dispuut. Uit die tijd een prettige herinnering aan de Romereis onder leiding van Mgr. Bär met een audiëntie bij Paus Johannes Paulus II op Castel Gandolfo met zo’n 100 andere studenten uit Nederland. Tegelijkertijd was ik ook politiek actief in een liberale politieke jongerenorganisatie, wat soms fikse discussies opleverde – en soms nog steeds oplevert - met vrienden en kennissen over het geloof.

In 1992 ben ik getrouwd met Petra in de Bernadettekerk (toen nog zonder Benedictus) en we hebben twee kinderen, Emma (1998) en Pieter (2005). Naast mijn werk bij een Engels-Belgisch-Nederlandse verzekeringsmaatschappij, ben ik politiek actief in D66, steek ik zo nu en dan een helpend decor-handje toe bij het Rijswijks Jeugdtheater, en probeer ik tijd te vinden voor hobby’s zoals saxofoonspelen en wandelen. Met een kameraad wandel ik (in delen) de voettocht naar Santiago de Compostela. We zijn inmiddels Reims voorbij en nog ruim 2000 km te gaan. Om de tocht voor te bereiden ben ik lid geworden van de Jacobsvereniging. Toen ik lid werd, is me gevraagd naar de beweegreden om naar Santiago te lopen. Ik mocht kiezen tussen: religieus, spiritueel, cultureel, sportief, of anders. Ik heb àlle redenen op het formulier aangekruist.

Mijn beweegredenen om bij te dragen aan de Bonifatiusparochie zijn net zo divers. Ik vind het leuk om met andere mensen samen te werken, ik wil graag kinderen helpen groeien in het geloof (ik ben zelf ook nog wel op zoek naar de juiste antwoorden, en vragen…), en het is belangrijk dat de parochie een goede organisatie heeft, en goede steun biedt aan mensen om actief te zijn in de kerk. Daar wil ik me graag als bestuurslid voor inzetten.