Werkgroepen Bonifatiusparochie

Werkgroep

Co÷rdinator

Telefoon

E-mail

Voor meer informatie klik hieronder op een groene link

 

 

 

Beroun

Dhr. Paul M. Schott

070-3992575

beheerder@bonifatiusparochie.info

Coachingscatechese

Diaken Daan Huntjens

070-3274511

daan.huntjens@bonifatiusparochie.info

Doopvoorbereiding

Pastoor A.J. van Deelen

070-3274511

pastoor.vandeelen@bonifatiusparochie.info

Doopsel Volwassenen

Pastoor A.J. van Deelen

070-3992416

pastoor.vandeelen@bonifatiusparochie.info

Eerste Communie

Mw. R. Waasdorp

06-48080428

EHC@bonifatiusparochie.info

Kennismaken met het christelijk geloof en de Rooms-katholieke kerk

Pastoor A.J. van Deelen

070-3992416

pastoor.vandeelen@bonifatiusparochie.info

Kindervertelvieringen

Diaken Daan Huntjens

070-3274511

daan.huntjens@bonifatiusparochie.info

Koorschool

Gerard Legierse

06-13828784

g.legierse@hetnet.nl

Ledenadministratie

Mw. C.M.P. van der Steen-Kleinhout

070-3992416

secretariaat@bonifatiusparochie.info

Muziek in de Bonifatius

Dhr.  Paul M. Schott

070-3992575

concert.bonifatius@live.nl

Parochieblad Parochieblad

Mw. Metka Dijkstra

 

kerkaandevliet@bonifatiusparochie.info

De Samenlopers

Mw. Ellen Sormani

 

info@desamenlopers.nl

Volwassenencatechese

Pastor I.A.M. v.d. Aart

070-3943425

pastor.vanderaart@bonifatiusparochie.info

Vormsel

Pastor Saskia van Winden-van der Pol

06-44852088(di+do)

pastor.vanwinden@bonifatiusparochie.info

Na-Vormsel groep in "Het Honk", Voorburg

Anja van der Wallen en Pastor Saskia van Winden-van der Pol

06 52463845

pastor.vanwinden@bonifatiusparochie.info

Vormsel Volwassenen

Pastoor A.J. van Deelen

070-3992416

pastoor.vandeelen@bonifatiusparochie.info

Vrienden van de Bonifatius

Dhr. Paul M. Schott

070-3992575

secretaris@vriendenbonifatiuskerk.nl

 

Wijzigingen kunt u doorgeven aan het secretariaat o.v.v. de oude gegevens en de nieuwe situatie