Interessante links

 

Alleen Café

www.kerkinlaak.nl/index_bestanden/AlleenCafé.htm

Bidden Onderweg

www.biddenonderweg.org/home

Bisdom Rotterdam

www.bisdomrotterdam.nl

Bibliotheek Rijswijk

www.bibliotheekaandevliet.nl

Concertkoor Rijswijk

www.concertkoorrijswijk.nl

Dertig +

www.platform30plus.ontheweb.nl

De Verrezen Christus

www.deverrezenchristus.nl

Federatie Vlietstreek

www.rkvlietstreek.nl 

Fotoreportages Rijswijk

www.rijswijktekijk.nl

Fotoreportages Keimpe Dijkstra

https://goo.gl/photos/eyQCP5yWugQ9hgfv5e-mail: info@keimpe.nl

Geschenk met verhaal

www.geschenkmetverhaal.nl

Getijdengebeden

www.katholieknederland.nl/zondagenzo/vieren/getijden/index.html

Historische Vereniging Rijswijk

www.historischeverenigingrijswijk.nl

Info over heiligen 

www.heiligen.net 

Interkerk

www.interkerk.nl

Parochiekern Sint Jeroen en Maria ter Zee

www.stjeroenenmariaterzee.nl

Katholiek

www.katholiek.nl

Katholiek Gezin

www.katholiekgezin.nl

Katholiek Nederland

www.katholieknederland.nl

Kerk in Den Haag

www.kerkindenhaag.nl

Kerken in Den Haag

www.kerkenindenhaag.nl

Kerknet

www.kerknet.nl

Kerk op het Web

www.kerkophetweb.nl

KBO, afdeling Rijswijk

www.kbozuidholland.nl/afdelingen/?page=detail&id=5

Liturgie Kalender

www.katholieknederland.nl/rkkerk/vieren/liturgie/liturgiekalender.html

Mariaschool

www.mariaschoolrijswijk.nl

St. Martinuskerk Voorburg

www.sintmaartentrinitas.nl

Parochiebladenservice

www.katholieknederland.nl/rkkerk/media/parochiebladen/index.html

Protestantse Gemeente Rijswijk

www.protestantsrijswijk.com

Radio Maria

www.radiomaria.nl

Secretariaat RKK

www.rkkerk.nl  

RK Activiteiten

www.rkactiviteiten.nl

Religieuze gebouwen

www.reliwiki.nl

Stadsstichting Vliethaghe

www.vliethaghe.nl

St. Jakob in Beroun

ww.omadeg.cz/farnostberoun

Stichting Vrienden van de Bonifatiuskerk

www.vriendenbonifatiuskerk.nl

Universiteit van Tilburg

www.uvt.nl

Uit in Rijswijk

http://www.rijswijkcultuurstad.nl

Vaticaan

www.vatican.va

HOME