ACTUEEL

Lees verder, door op een van onderstaande onderwerpen op de groene link te klikken, komt u op een webpagina van een actuele of recente gebeurtenis:

‘Wij geloven in Rijswijk’: gemeenschappelijke viering van Rijswijkse kerken op zondag 27 januari

Afdruk zegening huis, af te halen achter in de kerk

Hofstads Jeugdorkest opent 13 januari concertserie in de Bonifatiuskerk 2019

Midwinterconcert. Op vrijdagavond 21 december in Rijswijk in de HH. Benedictus en Bernadettekerk

Expositie in de Benedictus & Bernadettekerk van Ted Kool

Kerk aan de Vliet: parochieblad, jaargang 2, nummer 6

Vieringen met de feestdagen

Bidprentje Allerzielen 2018

Afscheid Pastor Ingrid van der Aart op 2 september

Interview in Groot Rijswijk met Ingrid van der Aart i.v.m. haar afscheid op zondag 2 september

Oproeping i.v.m. afloop gebruiksrechten van algemene graven

Interview met Kapelaan Daan Huntjens in Groot Rijswijk van 28 juni 2018

47 communicanten ontvingen hun Eerste Heilige Communie in de Bonifatiuskerk

Daan Huntjens benoemd tot priester in Federatie Vlietstreek.

Huispaaskaars maken. Fotoreportage van deze  bijeenkomst in de Benedictus en Bernadettekerk

De heer J.B.M. Hauser - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Priesterwijding Kapelaan Daan Huntjens op 2 juni in Rotterdam

Expositie van Jos Reneman in de Benedictus en Bernadettekerk

Paaswake 2018: de H. Bonifatiuskerk bij kaarslicht

Kerk aan de Vliet: parochieblad, jaargang 2, nummer 2

Freek de Jong vrijwilliger Rijswijk 2017.

Voorstellen 1e Communicanten op zondag 28 januari

Knakenzangers, Paradijsvogels, nu: Schola Cantorum.

In memoriam Pastoor drs. Wim van den Ende, 1925-2017

De Adventskalender 2017 is vanaf 1 december on line

Diavoorstelling over de activiteiten van het afgelopen jaar op de website 750 jaar kerk in Rijswijk

Bonifatiuskerk in de sneeuw: foto's van Jerry van Veldhoven

Kerk aan de Vliet: parochieblad, nr. 6,  december 2017 - februari 2018

Voorleesbrief bij gelegenheid van het jaar van het gebed(wordt komend weekend of het weekend erna voorgelezen en/of uitgereikt)

Afsluiting van het jubileumjaar "750 jaar kerk in Rijswijk" op zondag 3 december met een feestelijke viering

Adventskransen gemaakt op maandagavond 27 november

Gezamenlijke slotviering ‘750 jaar Kerk in Rijswijk’ op zondag 3 december om 10.00 uur in de H. Bonifatiuskerk

Debat over relevantie van de Rijswijkse kerken voor de maatschappij en overheid op zondagmiddag 26 November

Daan Huntjens gewijd tot diaken door de bisschop mgr. van den Hende op zaterdag 18 november jl.

De Franciscaanse Beweging organiseert weekendcursus communiceren met en voor groepen in het weekend van 26 januari

Benefiet-boekenmarkt op zaterdag 9 december in Gebouw Hofrust, Herenstraat 44B te Rijswijk.

Kerstactie. De Samenlopers zijn op zoek naar gastgezinnen die het leuk vinden om een of meerdere bewoners van het AZC in Rijswijk tijdens de kerst te ontvangen

Initiatieven van De Samenlopers. De Samenlopers hebben een soort marktplaats-website om vluchtelingen te helpen die in het AZC verblijven.

Adventsretraite. De Jezuïeten hebben voor deze adventstijd een retraite ontwikkeld die u thuis via uw computer kunt volgen.

Wij nodigen u uit om met ons uw eigen adventskrans te maken op maandagavond 27 november

Theatervoorstelling 'Niemand is zoals jij' voor de leerlingen van de bovenbouw t.g.v. 750 jaar Kerk in Rijswijk

Bidprentje Allerzielen 2017

"Open Dienst": zondag 12 november viering 750 jaar Kerk in Rijswijk in de Hofrustkapel

Alle data voor de bijeenkomsten en vieringen voor de Eerste Heilige Communie zijn bekend.

Orgelwandelconcert op 28 oktober in Oud-Rijswijk t.g.v. viering 750 kerk in Rijswijk

Tentoonstelling "750 jaar Kerk in Rijswijk" in Museum Rijswijk van 14 oktober tot en met 3 december.

Kerk aan de Vliet: parochieblad, nr. 5, oktober-november-december 2017

Thérèse Beemster, het volledige interview: "Met verhalen mensen bereiken"

Eerste Heilige Communie voor 5 jongeren op zondag 24 september

PCI vraagt financiële steun door mensen uit ons parochiegebied, Rijswijk en de rand van Den Haag

Gezamenlijke boodschap paus en patriarch voor gebedsdag voor de Schepping

Daan Huntjens stelt zich voor en komt het pastoraal team versterken.

Expositie: De komende maanden exposeert de heer Johan Toet in de Benedictus Bernadettekerk

Jaarprogramma voor het seizoen 2017-2018 met lezingen, film en cursus.

KinderVertelVieringen in het seizoen 2017-2018

Kerk aan de Vliet: parochieblad, nr. 4, augustus-september-oktober 2017

Interview met Pierre Kouwenhoven. Aanvulling op de kortere versie in het Parochieblad

Voorbereidingen gestart voor de viering van de Eerste Heilige Communie in 2018

Te gast bij De Franciscaanse Beweging in Veghel.

Uitnodiging voor maaltijden in de Benedictus en Bernadettekerk.

Fotoreportage van Keimpe Dijkstra van viering Eerste Heilige Communie

Verslag van de lezing op 12 juni door prof. Ernst Hirsch Ballin in de Bonifatiuskerk over pater Titus Brandsma.

Fotoreportage over Fred Wijnen in het Atrium op donderdag 1 juni

Kerk aan de Vliet: parochieblad, nr. 3, juni-juli-augustus 2017

Expositie van mevrouw Rosita Dijkman opgevolgd door een expositie van mevrouw Margriet v.d Zwan-Pilon

Lintje voor dirigent/organist Gerard Legierse

Fotoreportage van Keimpe Dijkstra van de Paaswake

Pastoor van Deelen benoemd tot de nieuwe bisschoppelijk vicaris voor vicariaat Den Haag

Kerk aan de Vliet: parochieblad, nr. 2, april-mei 2017

Korenfestival in een bomvolle Bonifatiuskerk

Nagekomen berichten voor het Parochieblad

Fotoreportage van Keimpe Dijkstra van de Oecumenische viering 750 jaar Kerk in Rijswijk op zondag 29 januari

Het nieuwe Parochieblad, nr. 1, februari-maart 2017

Voorstellen 1e Communicanten op zondag 22 januari

Feestelijke opening 750 jaar Kerk in Rijswijk

Project Bonifatius-Dorestad blijkt een onverwacht groot succes

Mutaties op de begraafplaats van de Bonifatiuskerk m.i.v. 1 januari 2016

Afdruk zegening huis, af te halen achter in de kerk

Vieringen rond Kerstmis

Kerstviering voor kinderen in de Bonifatiuskerk

750 jaar Kerk in Rijswijk in 2017

Adventskalender vanaf 27 november

Bidprentje Allerzielen 2016

3 nieuwe folders over Volwassenenpastoraat, Coachingscatechese en KinderVertelVieringen.

Nabor Langstraat, verslag van aanstelling als lector

Aanstelling Nabor Langstraat als lector op donderdag 8 september

Heilig Verklaring Moeder Teresa op zondag 4 september

Welkomstpakket voor vluchtelingen AZC

Informatieavonden Vormselproject 2016

Fotoreportage van Keimpe Dijkstra over vieringen rondom Pasen 2016

ANBI, een bericht voor parochies, PCI'en en andere katholieke instellingen

Nieuwe tarieven begraafplaats van de Bonifatiuskerk per 1 januari 2016

Fotoreportage van de verhuizing van de vleugel naar de Bernadettekerk op vrijdag 4 december

Fotoreportage van de Eucharistieviering i.v.m. de start Federatie Vlietstreek in de Martinuskerk, Voorburg

Fotoreportage van het 40 jarig jubileum van Gerard Legierse op zondag 29 november 2015

Fotoreportage van het 40 jarig jubileum van Gloria Deo op zondag 22 november 2015

Fotoreportage van de viering van het H. Vormsel op zondag 15 november 2015

Gerard Legierse 40 jaar organist/dirigent

Oproep voor vrijwilligers die nog geen vrijwilligerspas hebben

Aanvulling op het artikel op de voorpagina van de Pastorale van november

Bidprentje Allerzielen 2015

Mededeling namens de vormselwerkgroep - door Maarten Blom

Frans Joseph W￴, emeritus pastoor van de Gerardus Majella, overleden op zondag 6 september

Priesterwijding en diakenwijding in het bisdom Rotterdam

Koninklijke onderscheidingen voor vijf inwoners van Rijswijk op vrijdag 24 april 2015

Fotoreportage van de Palmpasenviering in de Benedictus en Bernadettekerk op zondag 29 maart 2015

Fotoreportage van de Vastenmaaltijd op 12 maart 2015

Fotoreportage van de oecumenische viering van 1 maart 2015 in de Benedictus en Bernadettekerk

Fotoreportage van het 40 jarig jubileum van Hans Speetjens als dirigent in de Benedictus en Bernadette kerk.

Haags Matrozenkoor opent concertserie Muziek in de Bonifatius 2015

Adventkalender 2014

Fotoreportage van de Kribbetocht op vrijdag 19 december

Bidprentje Allerzielen 2014

Fotoreportage van de vrijwilligersavond op zaterdag 20 september

Jaarafsluiting van de vormselgroep

Tongerlo, verslag van bezoek aan de abdij op 30 april 2014

Moederdag en Roepingenzondag, 11 mei

Fotoreportage van de 1e Communicanten in de Bonifatiuskerk op 26 januari

Fotoreportage van het 'kindje wiegen' in de Benedictus en Bernadettekerk op 25 december.

Fotoreportage van het kerstviering in de Bonifatiuskerk op 24 december

Advents kalenders van de afgelopen 6 jaar

Eremedaille voor Albert v.d. Burg op zondag 22 december 2013

Fotoreportage van de kribbetocht en de levende kerststal in de Oude Kerk op vrijdag 20 december

Fotoreportage van het kerstconcert op 15 december

Pastoor Joop van der Zalm op zaterdag 7 december overleden

Oproep aan alle parochianen van 8 tot 11 jaar – start na-Communiegroep

Vormselviering in de Benedictus en Bernadettekerk op 17 november

Fotoreportage van het Caeciliafeest op zondag 24 november

Fotoreportage Jubilea, gevierd op zondag 20 oktober 2013

Fotoreportage Allerzielen, 2 November 2013

Bidprentje Allerzielen, 2 November 2013

Scriptie van Derk Harmannij over kerksluitingen

Gouden Bonifatiusspeld voor vrijwilliger Frans van Schendel

Verslag van de lezing over de beelden van de heiligen in de Bonifatiuskerk

Fotoreportage van de Paasviering door Keimpe Dijkstra

Fotoreportage van het Middenkorenfestival 2013

Nieuwe ambo in de Bonifatiuskerk

Oproeping i.v.m.afloop gebruiksrechten van familiegraven

Mutaties op de begraafplaats van de Bonifatiuskerk per 22 februari

Vastenboodschap 2013 van de Nederlandse bisschoppen

Adventkalender 2012

Helpt u ons uit de rode cijfers?

Jubilarissen van Resonet in Laudibus

Metamorfose Apsis Bonifatiuskerk. Uit het Jaarboek van de HVR.

Burendag bij de Benedictus en Bernadettekerk, 22 september

Voortgang werkzaamheden restauratie Bonifatiuskerk sinds april

Huldigingen in mei 2012

Fotoverslag van de restauratiewerzaamheden aan de Bonifatiuskerk

Fotoreportage van het 40-jarig jubileum van George Willigers als organist

Foto's van vieringen rondom Pasen

Nieuwe pastoor in Leidschendam-Voorburg

Nieuwe naam voor de parochiezaal van de Benedictus en Bernadettekerk

Fotoreportage van het concert van Kristina Bitenc op 18 maart

Rijke Roomse Leven terug in de Bonifatiuskerk

Bonifatiuskerk in de steigers

Vastenestafette, nieuwsbrief van het Bisdom Rotterdam

Interview met Pastoor Van den Ende door Frans Holtkamp van Historische Vereniging Rijswijk

Het nieuwe bestuur is door Pastoor van Deelen voorgesteld op zondag 5 februari

Ben van Oosten krijgt opnieuw hoge Franse onderscheiding

Foto's van het voorstellen van de Eerste Communicanten op zondag 29 januari

In Memoriam Gerard Oude Essink

Foto's van het openingsconcert van "Muziek in de Bonifatius" op zondag 22 januari

Foto's van kerstvieringen op 24 december 2011

Kerstviering van de Mariaschool in de Bonifatiuskerk op woensdag 21 december

Foto's Dierenriem van de gerestaureerd absis in de Bonifatiuskerk

Voorleesbrief bisschoppen  van Bisdom Rotterdam op zondag 18 december 2011

Restauratie absis Bonifatiuskerk in de media

Schilderwerk absis Bonifatiuskerk gerestaureerd

Concertkoor Rijswijk geeft op vrijdag 9 December Kerstconcert

Adventkalender 2011

Von Fisennetribune in Bonifatiuskerk kleurt weer als weleer

Caeciliafeest op zondag 13 november 2011

Werken van Carla Laus in Lucaszaal vernieuwd

Programma Strandwalfestival Bonifatiuskerk

Fotoreportage 12,5 jaar jubileum van Pastoor Lex van Deelen(foto's: Keimpe Dijkstra)

Fotoreportage Pastoor Lex van Deelen 12,5 jaar priester(foto's John Medenblik)

Restauratie Orgel in Sloveens tijdschrift

Pastoor Lex van Deelen 12,5 jaar priester

Uitstapje Resonet in Laudibus

Jan Jetse Bol gekozen tot overste van het MSC in Nederland

Fotoreportage van de ingebruikname van het gerestaureerde orgel in de Bonifatiuskerk

Fotoreportage van de eerste heilige Communie op zondag 15 mei

Pastoor Van den Ende viert 60-jarig priesterjubileum

Opvolger Bisschop van Luyn bekend

Orgel Bonifatius gerestaureerd

Vicaris-Generaal H.A. Verbakel 25 jaar priester

Fotoreportage van Het Nieuwjaarsconcert van het Donkozakken koor op zondag 9 januari

Opening von Fisennetribune in de Bonifatiuskerk op 13 december

Sjaak Hauser met zilveren draagspeld onderscheiden

Advent kalender 2010

Fotoreportage van de Vormselviering in de Benedictus en Bernadette kerk op zondag 21 November 2010

Fotoreportage van het Caeciliaconcert in de Bonifatiuskerk op zondag 21 November 2010

Oude dia's van de Jeroenkerk

Misdienaardag 2010: Verslag en fotoreportage

Fotoreportage Pastoor v.d. Ende 85 jaar

Fotoreportage Vuurdoop Panda's op 22 mei 2010

Fotoreportage van de 1e H. Communieviering in de Bonifatiuskerk

Fotoreportage uitstapje vrijwilligers Gerardus Majella en Jeroenkerk

 Fotoreportage 23 mei 2010

Heropening Benedictus en Bernadettekerk in "Rijswijk te Kijk"

Feestelijke heropening van de Benedictus en Bernadettekerk op 11 april 2010

Bezoek burgemeester van der Wel aan de Benedictus en Bernadettekerk op 26 maart

Eucharistieviering b.g.v. de onttrekking aan de eredienst van de Gerardus Majellakerk

Adventskalender van de Bonifatiusparochie valt in de prijzen

Fotoreportage van Kribbetocht op vrijdag 18 December

Wierookvatstandaard Benedictuskerk in de Kerk der Friezen in Rome

Foto's van het Caeciliafeest van 22 november

Adventskalender 2009 

2 Decreten i.v.m. sluiting Gerardus Majellakerk en Jeroenkerk

 Canonieke Visitatie in de Jeroenkerk op 22 september 2009

Foto's van Wim Mecksenaar van het Orgelconcert door Lukᅠ Petrvalskᆵfont> uit Beroun op 20 september

Fotoreportage Vredeszondag op 20 september

Foto's van Keimpe Dijkstra van Orgelconcert door Lukᅠ Petrvalskᆵfont> uit Beroun op 20 september

Afscheid Pastor Stephan Kuik op 30 augustus

Bericht over de Jeroenkerk

Verslag Visitatie 7 mei 2009

Foto's Concert door Schola Cantorum Sancti Jacobi Veronensis uit Beroun op 13 juni

Bericht over de Gerardus Majellakerk

Ontmanteling Benedictus en Bernadettekerk

Overplaatsin Pastor Stephan Kuik

Palmpasenviering in de Bonifatiuskerk

Vasten als ontmoeting met de ander

HOME