volwassenen catechese

In onze parochie komen vijf gespreksgroepen samen onder de noemer Geloven Nu.
In deze groepen worden bijbelverhalen gelegd naast de eigen geloofsverhalen en zoeken de deelnemers naar de betekenis van God en Kerk voor hun eigen leven van alledag.
De samenkomsten vinden  elke 4-6 weken plaats.
De gespreksleiders zijn pastor Ingrid van der Aart, Yvonne Verviers-Beker en Emile Verviers.
Contactpersoon is
pastor Van der Aart.

 

HOME