Werkgroep Muziek in de Bonifatius

Het Programma MUZIEK in de BONIFATIUS is in 2005 gestart. Eenmaal per maand op een zondagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur biedt de kerk een podium voor vocale en instrumentale kunst.
De toegang is gratis met een deurcollecte na afloop.
Voor meer informatie zie:
www.muziekindebonifatius.nl

HOME